فایل word مقاله بررسي وضعيت اکولوژيکي منطقه حفاظت شده سهند جهت زون بندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي وضعيت اکولوژيکي منطقه حفاظت شده سهند جهت زون بندي :

چکیده:
ارتفاعات سهند در مرکز استان آذربایجان شرقی واقع شده که فیزیوگرافی آن تحت تاثیر سنگ شناسی آتشفشانی قرار داشته است. هدف از این تحقیق زون بندی منطقه حفاظت شده سهند می باشد. این مطالعه به صورت کتابخانه ای, میدانی, تفسیر تصاویر ماهواره ای, تحلیل آماری در محیط نرم افزار GIS با توجه به روش مخدوم و دستورالعمل طرح مدیریت مناطق می باشد. بررسی زون بندی منطقه نشان می دهد بدلیل شرایط زیستگاهی و توپوگرافیکی منطقه, بیشترین سطح به ترتیب در زون حفاظت شده, احیا و سپر بازدارنده بوده که 27/4,؛ 25/5, 13/6 درصد از سطح منطقه را شامل می شود.

لینک کمکی