فایل word مقاله روش هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان توسط معلمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روش هاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان توسط معلمان :

چکیده:
در کشورمان با وجود پیشرفت های زیاد آموزشی وتولید وسایل کمک آموزشی متنوع وجذاب ولی هنوز بسیاری از دانش آموزان با علاقه وانگیزه ی کافی به تحصیل نمیپردازند بلکه تنها به خاطر ترس از آیندهی شغلی یا اجبار والدین مشغول به تحصیل هستند.در بی انگیزه شدن دانش آموزان عوامل متعددی نقش دارند که در این مقاله به شرح هر یک پرداخته ایم ولی مهمترین نقش را در با انگیزه یا بی انگیزه شدن دانش آموزان,معلم ایفا میکند,چرا که دانش آموزان زمان زیادی را در مدرسه و با معلمان خود میگذرانند و اثر پذیری زیادی از معلم خود داشته و تک تک رفتارهای معلم را تحلیل ونسبت به خود بررسی میکنند.هدف از نوشتن این مقاله مطرح کردن نقطه نظراتی در رابطه با انگیزش وارائه راهکارهایی برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان توسط معلمان است.

لینک کمکی