فایل word مقاله تاثير کاربري اراضي شهر مشهذ بر توزيع مکاني آلودگي هواي ناشي ازCOدر محيطGIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير کاربري اراضي شهر مشهذ بر توزيع مکاني آلودگي هواي ناشي ازCOدر محيطGIS :

چکیده:
یکی از بزرگ ترین ویژگی های قرن حاضر, سوق بشر و جوامع به سوی مدرنیته و تمرکز بی سابقه جعیت در کلان شهرها می باشد. این امر علیرغم فواید مطلبوش محیط زیس را در معرض تهدیدهای جدی و جدیدی قرار داده, که در این میان می توان به موضوع آلودگی ها اشاره نمود. منواکسید کربن به دلیل تاثیر قابل توجه بر سلامت انسان, به عنوان یکی از مهمترین آلاینده های هوا به شمار رفته و از آن به عنوان آلاینده مسئول کاهش کیفیت هوا در روزهای غیر بهداشتی یاد می شود. در این مقاله که با هدف ارزیابی نقش پراکندگی کاربری های مختلف بر الودگی هوای شهر مشهد, پرداخته شده است, سعی بر این است که بتوان مدلی, با توجه به داده های موجود از قبیل جمعیت, مساحت و موقعیت مکانی کاربری ها و هم چنین داده های ایستگاه های سنجش آلودگی هوا, تهیه نموده و میزان همبستگی بین پارامترهای ذکر شده را تعیین نماییم.

لینک کمکی