فایل word مقاله بررسي مقاومت فلزي ميکروارگانيسم هاي هالوفيل و هالوتولرانت جداشده از درياچه نمک سمنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مقاومت فلزي ميکروارگانيسم هاي هالوفيل و هالوتولرانت جداشده از درياچه نمک سمنان :

چکیده:
در بیش از یک قرن گذشته, رشد چشمگیر ورود آلاینده ها با منشا انسانی به اکوسیستم, به خطری جدی برای حیات و سلامت همگان تبدیل شده است. فلزات سنگین از جمله آلاینده‏های زیست محیطی هستند که برخلاف آلاینده های آلی سخت تجزیه می شوند. در حال حاضر مقاومت فلزی در میکروارگانیسم های تحمل کننده نمک, یک افق روشن در زمینه ی حذف آلودگی است. در این تحقیق وجود مقاومت فلزی در میکروارگانیسم های هالوفیل وهالوتولرانت جدا شده از دریاچه نمک سمنان بررسی گردید.جهت بررسی مقاومت فلزی در نمونه های جدا شده, نمونه ها در معرض نمک فلزات : CuSO4 , CdCl2 , CoSO4 , NiSO4 قرار گرفتند. غلظت هر کدام از فلزات بین 019 میلی مولار تا 50 میلی مولار بود. در این بررسی از محیط کشت های MGM, LPTMS با 23 درصد نمک ,به عنوان محیط کشت های انتخابی استفاده شد. از تعداد 16جدایه (باسیل گرم مثبت و مخمر), بیشترین مقاومت در مقابل فلز کادمیوم (با غلظت 50 میلی مولار) و کمترین مقاومت مربوط به فلز مس (با غلظت 125میلی مولار) بود.

لینک کمکی