فایل word مقاله بررسي ويژگي هاي زيستگاهي و پارامترهاي زيست شناختي گونه زنگوله بال (مطالعه موردي: دشت مغان پارس آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ويژگي هاي زيستگاهي و پارامترهاي زيست شناختي گونه زنگوله بال (مطالعه موردي: دشت مغان پارس آباد) :

چکیده:
بررسی ویژگی های بوم شناختی گونه های مختلف حیات وحش نقش مهمی در مدیریت آنها دارد و تصمیم گیری در مورد شیوه مدیریتی مناسب, تنها با مشخص شدن نیاز بوم شناختی یک گونه امکان پذیر است(8). گونه زنگوله بال, پرنده ای است حمایت شده و مهاجر که در زیستگاه دشت مغان اردبیل به عنوان پرنده زمستان گذران حضور می یابد و نیاز به مطالعه و برنامه ریزی جهت حمایت و حفظ این گونه در منطقه ضرورت دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگی های زیستگاهی و پارامترهای زیست شناختی گونه زنگوله بال و هم چنین بررسی رفتار تغذیه ای, تولید مثلی, مهاجرت و روابط اکولوژیک گونه و انتخاب راهکارهای مناسب جهت حفاظت بهتر گونه و نیز کنترل بحران زیست محیطی, اقتصادی و اجتماعی آن در گروی شناخت کافی از گونه مورد نظر و عوامل فیزیکی و بیولوژیکی بوده است.

لینک کمکی