فایل word مقاله تاثير محصوريت بتن در بهبود عملکرد لرزه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير محصوريت بتن در بهبود عملکرد لرزه اي :

چکیده:
در این مقاله روش های مختلف ایجاد محصورشدگی بتن درهنگام ساخت و بعد از ساخت,تأثیر آن برپارامترهایی مانند افزایش مقاومت فشاری بتن وشکل پذیری بتن معرفی شده است.همچنین به معرفی Ferrocement و انواع A,C,G جدیدترین دستاوردها در این زمینه, مانند SFRP مقایسه آنها با نتایج تئوری ایجاد محصورشدگی با UPVC و Ferrocement پرداخته شده است. سیستم هایی که برای ایجاد محصورشدگی به کارمی روند باید براساس تحمل بارهای کششی طراحی شوند که بر این اساس روابط تحلیلی آیین نامه بتن ایران ونشریه 543 مورد بررسی قرار گرفته است. مرزهای دانش در خصوص موضوع مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ودر پایان روش های ذکرشده از لحاظ اجرا,اقتصادی بودن ,مزایا و معایب, نتایج آزمایشگاهی وتحلیلی با یکدیگر مقایسه شده است.

لینک کمکی