فایل word مقاله رويارويي جامعه و شيوه هاي ابداعي درماني روان نمايشگري تئاتر آگوستوبوآل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رويارويي جامعه و شيوه هاي ابداعي درماني روان نمايشگري تئاتر آگوستوبوآل :

چکیده:
هدف از ارائه این تحقیق نگاهی متفاوت به رویارویی جامعه و شیوه ی ابداعی درمانی تئاتر آگوستوبوآل است.در این تحقیق به بررسی فنون اجرایی بوآل که در شیوه های متداول اجرایی تئاتر ؛ مبتکر و خلاق تلقی می شود رویکرد جامعه شناختی این سبک مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله به بررسی ارتباط سیاست,بی سوادی,آزادی بیان و در هم آمیزی تماشاگر و هنرپیشه که همگی از شیوه های ابداعی بوآل در تئاتر پیروی می کنند مایه می گیرد. این تحقیق با مطالعه و بررسی کتاب ها و مقالات و سایت های مرتبط با موضوع ارائه شده است.در پایان, می توان نتیجه این مطالعات را مورد ارزیابی قرار داد و به موار زیر اشاره کرد: 1- حضور مردم عادی هم به عنوان تماشاگرو هم به عنوان بازیگر تاتر برای کسب آگاهی اجتماعی و سواد 2- پیشنهاد راه حلی برای ایجاد دموکراسی از طریق تئاتر 3- برای حل مشکلات اجتماعی مردم ,به اجرای نمایشی از مشکلات زندگی خود می پردازند با هدف مشورت با دیگران و ارائه ی بهترین راهکار.

لینک کمکی