فایل word مقاله تحليل شريعت و طريقت کلامي در عرفان حلاج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل شريعت و طريقت کلامي در عرفان حلاج :

چکیده:
حلاج از جمله عرفای بزرگی است که با گام نهادن در طریقت عارفانه ناب از یک سو و پایبندی به شریعت از سوی دیگر, دین خویش را به گونه ای با عرفان گره می زند که مذهبش را مذهب رب خودمی خواند. وی با انجام دشوارترین آداب دینی, ضرورت مذهب را در اندیشه خویش به عنوان ظاهر حقیقت برای رسیدن به باطن حقیقت به اثبات می رساند و پس از پیوستن به باطن حقیقت, متشرع متصوف را از صوفی عارف متمایز می سازد. از طرف دیگر از ارکان مهم طریقت حلاج است که در مشرب کلامی – عرفانی او به نزدیک شدن وی به باطن حقیقت یعنی معرفت الهی می انجامد. بنابرانی ارتقا جایگاه مذهب در اندیشه عرفانی حلاج تا بدان جاست که هم چون نردبانی او را به قله رفیع معرفت حق نایل سازد و البته, او این نردبان شریعت را برخلاف تصور عام ترک نمی کند چرا که آن را ظاهر حقیقت می نامد و بر ضورت وجود آن در کنار باطن حق صحه می گذارد.

لینک کمکی