فایل word مقاله بررسي ويژگي هاي زيستي منطقه شکار ممنوع ونک و ارائه راهکار هاي حفاظتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ويژگي هاي زيستي منطقه شکار ممنوع ونک و ارائه راهکار هاي حفاظتي :

چکیده:
منطقه شکار ممنوع ونک با وسعت بالغ بر 62 هزار هکتار در غرب شهرسمیرم از توابع استان اصفهان می باشد این منطقه با ارتفاعات برف گیر کوهستانی اکوسیستم های منحصر به فرد را بوجود آورده است که در اثر عوامل اثر گذار منفی نظیر فعالیت های نادرست انسانی به منظور چرای دام ,کشاورزی,ساخت وساز جاده ای منجر به تغییر سیمای محیط ؛جداسازی اکوسیستم ها وتغییر شرایط زیسستگاه ها گردیده است که با توجه به بازدیدهای صحرایی ومطالعات میدانی فقدان مدیریت بر فعالیت انسانی واستفاده بی رویه از منابع طبیعی منطقه سبب از بین رفتن تعادل بین گیاه وخاک ودر نتیجه باعث در خطر نابودی قرار گرفتن اکوسیستم منطقه شده به طور کلی مدیریت چند منظوره که در آن تمامی جوانب حیات انسانی ,گیاهی وجانوری مد نظر قرار گیرد می تواند بسیار موفق وکارا یاشد و بدون شک با آموزش های ساده به افراد بومی وساکنین منطقه می تواند در کنترل وبهبود شرایط منطقه مفید باشد.

لینک کمکی