فایل word مقاله رويکرد تعليم و تربيت از نگاه اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رويکرد تعليم و تربيت از نگاه اسلام :

چکیده:
از نگاه شریعت اسلامی انسان مجموعه ای از استعدادهای بالقوه است که برای به فعلیت در آوردن این استعدادها و تواناییها, نیازمند تعلیم و تربیت است .آنچه هدف تعلیم و تربیت اسلامی است حقیقت جویی و حصول رستگاری است و این مساله جز از طریق تعلم و تعقل در کنار تزکیه حاصل نمیشود. از نگاه اسلام رشد عقلانی به موازات رشد اخلاقی صورت میگیرد و به تعبیری این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. همانگونه که اخلاق منهای علم, جهالتی بیش نیست, علم منهای اخلاق نیز حماقتی بیش نخواهد بود .همواره در کتب دینی و اخلاقی ما علم و اخلاق در کنار هم ذکر شده و مکتبی که بیشترین توجه را به فراگیری دانش نموده, هدف بعثت پیامبر خود را تکمیل مکارم اخلاق ذکر کرده است. با این همه, میتوان ادعا کرد که مهمترین مسأله که بنیاد دیگر مباحث است تبیین مفهومی تربیت اسلامی است که تاکنون توجه چندانی به آن نشده است؛ ضرورت طرح این مسأله آنگاه بیشتر هویدا میشود که بدانیم تربیت دارای ماهیتی هنجارین است و با متصف شدن آن با وصف اسلامی به دلیل گوناگونی معنایی اسلام, قرائتها و تفاسیر متعددی میپذیرد و انضمام راهبردها و توصیه های متفکران مسلمان بر دیگر حوزههای زندگی بشر, چالشهای جدی, در پی خواهد داشت. تعلیم و تربیت نیاز ضروری بشر است به گونهای که در طول حیات خود, پیوسته بدان نیازمند است. از اینرو, از دیرباز این امر مورد توجه مربیان بزرگ و مصلحان اجتماعی بوده است.

لینک کمکی