فایل word مقاله بررسي ويژگيهاي زيستي پتانسيل محصولات فرعي درخت بلوط درمنطقه شکار ممنوع ونک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ويژگيهاي زيستي پتانسيل محصولات فرعي درخت بلوط درمنطقه شکار ممنوع ونک :

چکیده:
شناخت ارزشهای نهفته در منابع جنگلی از جمله عواملی است که با انگیزه حفاظت واحیا منابع طبیعی تجدید شونده را قوت خواهد بخشید لذا با توجه به بازدیدهای میدانی وگفتگو با جوامع محلی به لحاظ اهمیت وارزش اقتصادی استفاده از محصولات فرعی در صورت تدوین روشهای درست بهره برداری از این منابع با مشارکت مردم تولید واستمرار از این فراورده های تضمین خواهد شد همچنین به علت آن که منبع در آمد مستمری برای مردم خواهد بود تعلق خاطری به وجود خواهد آمد که در نهایت منجر به حفاظت مستمر منبع تولید محصول وکسب موفقیت بیشتر واز بین رفتن واسطه ها ودلالان خواهد شد

لینک کمکی