فایل word مقاله تحليل محتواي طنزهاي عصر انقلاب اسلامي ايران 1387- 1357

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل محتواي طنزهاي عصر انقلاب اسلامي ايران 1387- 1357 :

چکیده:
طنز به عنوان مردمی ترین و اجتماعی ترین لحن یا شیوه بیان ادبی در سه دهه انقلاب اسلامی از نظر محتوا و درون مایه راهی پرفراز و نشیب را پیموده است. این نوع ادبی متناسب با رخدادهالی سیاسی و تحولات اجتماعی اقتصادی, فرهنگی و اخلاقی دستخوش دگرگونی محتوایی شده است. طنزهای مورد بررسی و تحلیل شده در این دوره از میان مجموعه کتاب ها و مجلات طنز انتخاب گردیده است. این مقاله کوششی است در زمینه تحلیل محتوای طنزهای انقلاب اسلامی طی سه دهه نخست انقلاب 1387- 1357 که نگارنده در این پژوهش رویکردی تحلیلی به طنزهای مورد بحث داشته و به این نتیجه رسیده که در تمامی موضوعات اصلی, انتقادات سیاسی حضوری محوری و چشمگیری داشته است, طوری که می توان گفت طنزهای این دوره با سیاست گره خورده است.

لینک کمکی