فایل word مقاله زمينه يابي روند خودکشي در استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله زمينه يابي روند خودکشي در استان ايلام :

چکیده:
پژوهش حاضر یک پژوهش گذشته نگر می باشد که به منظور روند تغییرات خودکشی در فاصله سال های 1381 تا پایان مرداد ماه 1384 انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 679 مورد ثبت خودکشی در معاونت امور اجتماعی نیروی انتظامی و استانداری استان ایلام در فاصله سال های مذکور تشکیل می دهند. در این پژوهش سعی شده است که میزان شیوع خودکشی در ماه های مختلف سال, شهرها و مناطق مختلف استان ایلام, جنسیت, سطح تحصیلات, سابقه بیماری روانی و میانگین سن خودکشی در افراد متاهل و مجرد مشخص شود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز با توجه به هدف پژوهش پرسشنامه ای تدوین شد. نتایج این پژوهش نشان داد که روش خودکشی در هر دو جنس مذکر و مؤنث متفاوت می باشد. همچنین میزان خودکشی در زنان دارای سطوح تحصیلی مختلف بیشتر از مردان دارای همان سطح تحصیلاتاست. بعلاوه میزان خودکشی در افراد مجرد بیشتر از افراد متأهل است. بر اساس نتایج بدست آمده از این پژوهش میزان خودکشی در افرادی که دارای سابقه بیماری روانی هستند بیشتر است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که میزان خودکشی در جوامع شهری بیشتر از جوامع روستایی است, و فراوانی خودکشی در ماه های مختلف سال متفاوت است, به نحوی که بیشترین میزان خودکشی به ترتیب در ماه های خرداد, اردیبهشت و تیر ماه می باشد. سر انجام اینکه فراوانی خودکشی در شهرستان های ایلام, دره شهر, شیروان و چرداول و ایوان بیشتر از مناطق دیگر است.

لینک کمکی