فایل word مقاله تاثير ميانقاب بنايي بر پاسخ لرزه ايي قاب هاي بتني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير ميانقاب بنايي بر پاسخ لرزه ايي قاب هاي بتني :

چکیده:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر میانقاب بنایی در قاب های بتنی تحت تحریک زلزله می باشد. برای این منظور قاب بتنی های 4 و 8 طبقه براساس آئین نامه 2800 ویرایش سوم طراحی و با سه نوع چیدمان میانقاب در ارتفاع, شامل: قاب با میانقاب, قاب بدون میانقاب و قاب دارای طبقه نرم تحت تحلیل دینامیکی غیر خطی قرار می دهیم. تحلیل دینامیکی قاب ها با استفاده از 5 رکورد با محتوای فرکانس بالا انجام می شود. فاکتورهای مورد بررسی شامل حداکثر برش پایه, حداکثر جاجایی تراز بام و حداکثر دریفت طبقات قاب های مذکور می باشد.

لینک کمکی