فایل word مقاله بررسي خوردگي سايشي شافت همزن فيلترکارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه و ارائه راهکارمناسب براي کاهش آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي خوردگي سايشي شافت همزن فيلترکارخانه تغليظ مجتمع مس سرچشمه و ارائه راهکارمناسب براي کاهش آن :

چکیده:
حذف آب موجود دردوغاب کنسانتره واحدتغلیظ مجتمع مس سرچشمه جهت اماده سازی آن برای عملیات ذوب درواحدفیلتراسیون انجام گرفت شافت همزن ازاجزای فیلترتعلیق ذرات جامد را درتانک بهعهده دارد باچرخش شافت ذرات جامد به زیرنوارهای اببندی و بوش اطراف آن نفوذکرده و باتجمع باعث سایش و خوردگی بوش و شافت و خروج مواد ازمخزن و هدررفت دوغاب و اختلال درعملیات و توقف آن می گردددراین تحقیق با بررسی مکانیزم خوردگی دوراه حل انتخاب ماده مناسب و انجام عملیات حرارتی نیتروژن دهی پلاسمایی برروی جنس قبلی موردارزیابی قرارگرفت برای بررسی میزان خوردگی سایشی نمونه های موردنظر درمقایسه با فولادCK45 ازمایشهای خوردگی سایشی مطابق استاندارد ASTM-G105 و الکتروشیمیایی انجام شد سطح نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی و انالیز تفرض اشعه ایکس موردبررسی قرارگرفت مشاهدات نشان داد که فولاد VCN200 و فولاد CK45 نیتروژندهی شده دارای عملکردمناسبتری درشرایط عملیات می باشند

لینک کمکی