فایل word مقاله بررسي ارتباط بين جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات بر رشد سپرده هاي بانکي در بانک هاي سراسر کشور به تفکيک استان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ارتباط بين جذب سپرده ها و اعطاي تسهيلات بر رشد سپرده هاي بانکي در بانک هاي سراسر کشور به تفکيک استان :

چکیده:
یکی از عواملی که غالباً توسط برخی صاحب نظران در سطوح مختلف مطرح می شود, محدودیت تسهیلات است که به زعم آنها, تأثیر منفی در میزان جذب سپرده ها می گذارد. آنان استدلال می کنند که چون بانکها به دلیل سخت گیری بانک مرکزی مواجه با کمبود منابع مالی شده و تسهیلات را محدود کرده اند اینک سپرده های خود را از دست می دهند و بیشتر مجبور به تحدید اعتبارات می شوند. به بیان دیگر میزان سپرده ها تابعی از تسهیلات پرداختی است. لیکن در تحقیقی که اخیراً توسط پژوهشگر برای بانکهای سراسر کشور انجام شده است, این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. داده های آماری مستقیماً از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال 1391 اخذ شده است. فرایند بهتر جذب منابع و اعطای سپرده های بانکی به اشخاص حقیقی و حقوقی, مدیریت موفق این فرایند و تحول در نظام بانکی کشور زمانی ممکن می شود که مدیران اطلاعات دقیقی از بهای تمام شده و منافع حاصل از این فرایند داشته باشند. بنابراین فعالیت بهینه بانکها و استفاده موثر سرمایه و تجهیز آن, بر فعالیت بخش های مختلف اقتصادی و بطور کلی اقتصاد کشور بسیار مهم است. به منظور تحلیل داده ها از روش آنالیز واریانس و تحلیل کوواریانس استفاده شده است. در پایان, نقش موقعیت مکانی با مشخص شدن ارتباط میان سپرده گذاری قانونی و میزان تسهیلات پرداختی در جذب سپرده های بانک مؤثر ارزیابی شده است.

لینک کمکی