فایل word مقاله واکاوي نيازهاي سرمايشي وگرمايشي شهرستان ساوه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله واکاوي نيازهاي سرمايشي وگرمايشي شهرستان ساوه :

چکیده:
امروزه توجه به سیستم ساختمان سازی متناسب با اقلیم و استفاده بهینه از منابع طبیعی موجود, در جهت حفظ شرایط آسایش حرارتی انسان مورد عنایت ویژه طراحان قرار گرفته است. در طراحی اقلیمی جهت حفظ تعادل حرارتی بین بدن انسان و محیط اطراف باید درنظر گرفته شود. اولین مرحله طراحی اقلیمی بررسی و تعیین میزان نیازهای گرمایشی – سرمایشی در محدوده ی مورد بررسی می باشد. در این پژوهش نیز سعی شده است تا نوع و جهت تغییرات نیازهای حرارتی ( گرمایشی سرمایشی)مشخص گردد. بدین منظور ابتدا به تهیه پایگاه داده ی مورد نیاز طی دوره ی آماری (2010-1955) پرداخته شده است. با تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده توسط روش پارامتری رگرسیون خطی ( در سطح اطمینان 95 درصد) مشخص گردید که که نیازسرمایشی ایستگاه ساوه در ماههای جولای ,آگوست,سبتامبر و دسامبر روند افزایشی داشته و این در حالی بوده است که پارامتر مذکور در مابقی ماهها روند معناداری نداشته است. بیشترین روند افزایشی در ماه جولای و کمترین افزایش در ماه سبتامبر مشاهده شده است. در تحلیل درجه روز- گرمایشی نیز باید خاطر نشان کرد که در نیازهای گرمایشی تنها روند کاهشی مشاهده شده که بیشترین مقادیر آن به ماه اکتبر اختصاص داشته است.

لینک کمکی