فایل word مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر انتقال حرارت جابجايي در نانوسيالات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي پارامترهاي مؤثر بر انتقال حرارت جابجايي در نانوسيالات :

چکیده:
با توجه به پیشرفت نانو تکنولوژی و اهمیت و کاربرد آن در صنایع گوناگون به ویژه در فرایندهای سرمایه شیک و گرمای 30 در این تحقیق با استفاده از مطالعات صورت گرفته در این زمینه تصویر پارامترها این مقصر در ضریب انتقال حرارت نانو سیالات بررسی شده و مشخص شد که پارامترها این از قبیل دمای ورودی نانا سیال, عدد بی بعد رینولدز , اندازه نانو ذرات و غلظت نانو ذرات فرموده ضریب انتقال حرارت جابجایی نانا سیالات اسید دارند و در صورت وجود شرایط مناسبی از این پارامترها, انتقال حرارت نان سیالات, افزایش قابل ملاحظه‌ای نسبت به سیال پایه خواهد داشت که این افزایش می‌تواند تأثیر بسزایی در صنایع مختلف که انتقال حرارت در آن‌ها نقش دارد داشته باشد.

لینک کمکی