فایل word مقاله عوامل موثر بر سيستم مديريت کيفيت جامع و هزينه يابي کيفيت و روش هاي پياده سازي آن در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عوامل موثر بر سيستم مديريت کيفيت جامع و هزينه يابي کيفيت و روش هاي پياده سازي آن در ايران :

چکیده:
کیفیت معمولا ماهیتی بیش از حد انتظار و عالی در تولید کالا با ارائه خدمات را ذهن متبادر می نماید,که ابعاد مختلفی چون تطابق ,قابلیت اطمینان,پایداری,ذوق و زیبایی را در بر میگیرد.بنابراین میتوان گفت تا اندازه ای تا اندازه ای خارج از تصور است.کیفیت,فعالیتی است که موجب افزایش قابلیت کارکردی در کالا و خدمات می شود.برای رسیدن به قابلیت های فوق الدکر,سازمان مستلزم صرف هزینه و منابع می باشد.و میتوان نتیجه گرفت که کیفیت ببا هزینه همراه است.هزینه همراه است.هزینه های کیفیت یعنی صرف منابع سازمان برای بهبود کیفیت کالا و خدمات و میتوان گفت که تغییر هزینه های کیفیت متاثر از تغییرات در کیفیت کالا و خدمات است.هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر سیستم مدیریت کیفیت جامع و هزینه یابی کیفیت و روش های پیاده سازی آن در ایران است.برای انجام این بررسی ابتدا تعاریفی مختلفی از کیفیت و در ادامه هزینه یابی کیفیت و هزینه های کیفیت,مورد بررسی قرار گرفت.همچنین در این مقاله ترازنامه هزینه های کیفیت مورد مطالعه قرار گرفته است.و در بخش پنجم این نوشتار مراحل پیشنهادی برای پیاده سازی سیستم هزینه یابی کیفیت در ایران مورد مطالعه قرار گرفت.

لینک کمکی