فایل word مدیریت چند پردازنده با الگوریتم ژنتیک c#

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

برای سیستم هایی استفاده می شود که دارای چند cpu و تعداد زیادی فرایند می باشد که الگوریتم ژنتیک معین می کند ه در چه حالتی بهترین بهره وری از cpu انجام می شود

لینک کمکی