فایل word مقاله اثر سيستم پيشنهادات بر رفتارهاي شهروندي سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثر سيستم پيشنهادات بر رفتارهاي شهروندي سازماني :

چکیده:

سیستم پیشنهادات یکی از مهم‌ترین از ابزارهای بهبود مستمر می‌باشد. طرح ارائه شده همچنین باید عملی و مقرون به صرفه باشد. سیستم پیشنهادات زمینه‌ساز مدیریت مشارکتی و رفتار شهروند سازمانی است که متاسفانه به دلایل مختلف نظام مشارکتی و پیشنهادات در کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده است. محقق قصد دارد تا بررسی اثر نظام پیشنهادات بر OCB, بیش از پیش به اهمیت جایگاه رفتار شهروندی در سازمان بپردازد. در رفتار شهروندی سازمانی, شخص دارای اختیاراتی است که در شرح وظایف رسمی وی قید نشده است ولی تحقق آن منجر به تحقق موثرتر کارکردهای سازمان می‌شود. رفتار شهروندی سازمانی آن نوع از رفتارهایی است که فراتر از رفتارهای از پیش تعریف شده رسمی توسط سازمان می‌باشند که مستقیما پاداش داده نمی‌شوند و یا به وسیله ساختارهای رسمی شناسایی نمی‌شوند, اما در موفقیت عملکردی و عملیاتی سازمان بسیار مهم هستند. بدین منظور نمونه به حجم 70 از شرکت‌های صنایع خودروسازی انتخاب گردید. سپس با استفاده از معادلات ساختاری اثر سیستم پیشنهادات بر رفتار شهروندی سازمانی بررسی گردید که نتایج حاصل از تایید این فرضیه دارد

لینک کمکی