فایل word تکنولوژی کارت های هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

  فایل word تکنولوژی کارت های هوشمند دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تکنولوژی کارت های هوشمند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word تکنولوژی کارت های هوشمند

 فصل 1 مقدمه

   1.1. مقدمه

   1.2. پیش زمینه ای از مسئله

   1.3. تکنولوژی چیست

   1.4. تکنولوژی کارت هوشمند

   1.5. طرح پروژه

   1.6. ساختار پروژه

 فصل2 مقدمه

   2.1. تاریخچه کارت های هوشمند

   2.2. ساختار کارت هوشمند

   2.3. دسته بندی کارتهای هوشمند

     2.3.1. دسته بندی براساس سطح تماس

     2.3.2. دسته بندی کارتهای هوشمند براساس تراشه(chip)

   2.4. دستگاه های کارت خوان

   2.5. شخصی سازی کارتها

   2.6. مزایای کارتهای هوشمند

   2.7. امنیت در کارتهای هوشمند

     2.7.1. ویژگی امنیت در کارتهای هوشمند

   2.8. کاربرد های کارتهای هوشمند

     2.8.1. تصدیق

     2.8.2. شناسایی وتعیین هویت

     2.8.3. پردازش تراکنش

     2.8.4. سیستم های مالی

     2.8.5. برنامه های صداقت

     2.8.6. ارتباط از راه دور

     2.8.7. جعبه های گیرنده

     2.8.8. امنیت دسترسی به شبکه

 فصل3

   3.1. جدول زیر برنامه زمانی انجام این پروژه رانشان می دهد.

   3.2. اهداف پژوهش

   3.3. رویکرد جستجو

   3.4. روش های گرداوری داده

   3.5 پرس وجو

   3.6. تحلیل داده ها

   3.7. خلاصه

 فصل4

   4.1. تحلیل داده ها

   4.2. ساختار فکری

   4.3.سوالهای پژوهش

   4.4.تجزیه وتحلیل فاکتورها

   4.5.تحلیل فاکتور قابلیت اعتماد

     4.5.1.تحلیل فاکتور اعتماد به اینترنت

     4.5.2.تحلیل فاکتوراعتماد به دولت

       نتایج مقایسه ابعاد قابلیت اعتمادکارت هوشمندبا نرم افزار spss

   4.6.تحلیل فاکتور کیفیت خروجی

   4.7.تحلیل فاکتور رابطه شغلی

   4.8.تحلیل فاکتور تصور

   4.9.تحلیل فاکتور مفید بودن

   4.10.تحلیل فاکتور سهولت استفاده

   4.11.تحلیل فاکتور سازگاری

   4.12.تحلیل فاکتور تاثیر اجتماعی

   4.13.تحلیل فاکتور تمایل استفاده

   4.14.نتایج مقایسه ابعاد میزان استفاده ازکارت هوشمند

   4.15.قابلیت اعتماد ابزار سنجش (Reliability)

 فصل 5

   5.1.خلاصه

   5.2.موارد شرکت کننده در این پژوهش

   5.3.مقصود این مطالعه

   5.4.نتیجه

 پیوست الف

 منابع

 

لینک کمکی