فایل word شبکه ارتباطات هوایی و هواپیمایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

  فایل word شبکه ارتباطات هوایی و هواپیمایی دارای 125 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word شبکه ارتباطات هوایی و هواپیمایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word شبکه ارتباطات هوایی و هواپیمایی

فصل 1:

شبکه های ارتباط هوانوردی

1-1- مقدمه

1-2- ارتباطات صنعت هوانوردی

1-3- شبکه عمومی مبادله اطلاعات ایکائو (CIDIN)

1-4- ترکیب شبکه CIDIN

1-5- شبکه ارتباطات هوانوردی (ATN)

فصل 2:

شبکه AFTN

2-1- AFTN چیست؟

2-1-1- اصول مربوط به مرکز مخابراتی موجود در شبکه

2-1-2- اصول مربوط به مدارها و کانالها

2-1-3- اصول مربوط به روتینگ و توزیع از پیش تعیین شده پیامها

2-2- سیستمهای مورد استفاده در مراکز مخابراتی AFTN

2-3- خصوصیات شبکه AFTN

2-4- توپولوژی شبکه AFTN

2-5- سیستم سوئیچینگ پیام

فصل 3:

گذر از AFTN به AMHS

3-1- مقدمه

3-2- دلایل لازم برای دگرگونی

3-3- معرفی استانداردهای ISO-OSI

3-4- مدل هفت لایه ISO-OSI

3-5- اشنایی با خصوصیات ساختار های لایه بندی شده

3-5-1- لایه های مدل OSI Stack

3-6- پیش زمینه ای از استانداردهای (MHS)X.400

3-7- پروتکل های SMTP در مقابل پروتکل های X.400

3-8- پروتکل ها و سامانه های سنتی X.400

3-9- استانداردها , توصیه ها و دستورالعمل های X.400 مرتبط با هوانوردی

3-10- پروتکل های شبکه ATN – دستورالعمل های استاندارد و توصیه ای

3-10-1- پروتکل های Server - مجموعه X.400

3-10-2- پروتکل های Client - X.400 برای Desktop

3-11- اجرای طرح AMHS

3-11-1- گلوگاههای میان AFTN و AMHS

3-11-2- شباهت های سامانه مدیریت پیامهای نظامی

3-12- سامانه پیام رسانی هوانوردی طراحی شده بر اساس COTS

3-12-1- مؤلفه های نرم افزاری طرح UA/MTA/MS

3-12-2- گلوگاه AFTN/AMHS

3-12-3- عناصر کاربر

3-13- مزایای عمده ی خط سیر پیشنهادی

فصل 4:

پیام های هوانوردی

4-1- لزوم نرم افزاری

4-2- سرویس ترافیک هوایی

4-3- تقسیم بندی پیامهای هوانوردی

4-3-1- پیامهای وضعیت فوق العاده (Emergency)

4-3-2- پیامهای حرکت و کنترل

4-3-3- پیامهای اطلاعات پروازی

4-4- قالب اصلی پیامهای هوانوردی

4-4-1- سرفصل و پایان پیام

4-4-2- نمایش تاریخ و زمان

4-4-3- اولویت پیام

4-4-4- ادرسهای پیام

4-4-5- زمان و مکان صدور پیام

4-4-6- متن پیام

4-5- انواع پیام

4-5-1- طرح پروازی (Flight Plan)

4-5-2- برخاستن (Departure)

4-5-3- رسیدن (Arrival)

4-5-4- تاخیر (Delay)

4-5-5- تغییر (Change)

4-5-6- لغو پرواز (Cancel)

4-5-7- نوتام یا اطلاعیه ی هوایی (NOTAM)

4-6- پیام های هواشناسی

فصل 5:

نمونه اولیه نرم افزاری

5-1- لازمه بکار گیری نرم افزار در ارتباطات هوانوردی

5-2- معرفی نرم افزار طرح پرواز

5-3- طراحی پایگاه داده

5-3-1- معرفی جداول

5-3-1-1- جدول FP_Flightplan

5-3-1-2- جدول FP_AD

5-3-1-3- جدول FP_TypeofAcft

5-3-1-4- جدول FP_WTC

5-3-2- ارتباط جداول

5-3-2-1- ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_TypeofAcft

5-3-2-2- ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_WTC

5-3-2-3- ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول FP_AD

5-3-2-4- ارتباط جدول FP_Flightplan با جدول Clerk

5-4- طراحی و پیاده سازی سیستم

5-4-1- صفحه Login

5-4-2- صفحه اصلی نرم افزار

5-4-3- فرم اطلاعات اصلی طرح پرواز

5-4-4- فرم لیست طرح های پروازی

5-4-5- فرم لیست کدینگ نوع هواپیما

5-4-6- فرم لیست کدینگ فرودگاه ها

5-4-7- فرم لیست کدینگ wake turbulance

فصل 6:

خلاصه و نتیجه گیری

6-1- خلاصه و نتیجه گیری

فصل 7:

پیوست

7-1- کدهای منبع نرم افزار نمونه

7-2- لیست مخفف های مورد استفاده به ترتیب الفبای انگلیسی

فصل 8:

منابع و مراجع

 

فهرست اشکال

شکل (1-1) پنجره ی نشاندهنده ی ترافیک پیام

شکل (1-2) مرکز CIDINو ارتباط ان با سایر سیستمها

شکل (1-3) چگونگی پوشش زمین توسط 4 ماهواره INMARSATکه در سیستم ارتباطی طرح CNS/ATMبه کار برده شده است.

شکل (1-4) نمونه سیستمهای CPDLCمورد استفاده در مراقبت پرواز

شکل (1-5) نمونه سیستمهای CPDLCمورد استفاده در هواپیما

شکل (1-6) نمونه سیستمهای CPDLCمورد استفاده در هواپیما

شکل (2-1) مراکز (فرودگاههای) مرتبط به شبکه AFTNدر ایران

شکل (2-2) Server and Switching system in AFTN

شکل (2-3) ساختار شبکه AFTNدر منطقه

شکل (3-1) دیاگرام مربوط به یک سامانه پیغام رسانی MHS X.400

شکل (3-2) TP4/CONSنیازمند یک Routerسطح 3 X.25  می باشد

شکل (3-3) مؤلفه های نرم افزاری

شکل (3-4) هسته Microsoft Exchange 2003 Server

شکل (4-1) سرفصل پیام

شکل (4-2) نشانه اولویت پیام

شکل (4-3) نشانه ادرسها

شکل (4-4) زمان و مبدا صدور پیام

شکل (4-5) متن پیام

شکل (4-6) نمونه ی یک طرح پروازی

شکل (4-7)   پیام حاوی طرح پرواز

شکل (4-8) پیغام برخاستن پرواز

شکل (4-9) پیغام ورود پرواز

شکل (4-10) پیغام تاخیر پرواز

شکل (4-11) پیغام تغییر طرح پرواز

شکل (4-12) پیغام لغو پرواز

شکل (4-13) نمونهای ازاطلاعیه هوایی

شکل (4-14) فرم پر کردن نوتام (NOTAM Format)

شکل (4-15) فرم پر کردن نوتام SNOWTAM

شکل (4-16) فرم پر کردن نوتام ASHTAM

شکل (5-1) ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول FP_TypeofAcft

شکل (5-2) ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول FP_WTC

شکل (5-3) ارتباط جدول FP_Flightplan  با جدول Clerk

شکل (5-4) (Login)

شکل (5-5) (صفحه اصلی نرم افزار)

شکل (5-6) فرم طرح پرواز

شکل (5-7) (صفحه طرح پرواز5-4-3 فرم طرح پرواز)

شکل (5-8) (فرم اطلاعات اصلی طرح پرواز)

شکل (5-9) (فرم لیست طرح های پروازی)

شکل (5-10) (لیست کدینگ نوع هواپیما)

شکل (5-11) (لیست کدینگ فرودگاه ها)

شکل (5-12) (لیست کدینگ wake turbulence

 

لینک کمکی