فایل word ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

  فایل word ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی و کاربرد آن در پزشکی

  مقدمه ای برسیستم های خبره

   1-1 مقدمه

   1-2 سیستم خبره چیست؟

   1-3 تفاوت های سیستم خبره با یک برنامه عادی

   1-4 مفاهیم عمومی سیستم های خبره

   1-5 ویژگی های یک سیستم خبره

   1-6 توسعه تکنولوژی سیستم های خبره

   1-7 محدوده ها و کاربردهای سیستم های خبره

   1-8 اجزای یک سیستم خبره

   1-9 خلاصه

  فصل دوم : طراحی سیستم های خبره

   2-1مقدمه

   2-2 انتخاب مسئله مناسب

     2-2-1 انتخاب الگوی مناسب

     2-2-2 عواید سیستم

     2-2-3 ابزارها

   2-3 مراحل ایجاد یک سیستم خبره

   2-4 خطاها در مراحل ایجاد

   2-5 مهندسی نرم افزار و سیستم های خبره

   2-6 چرخه حیات سیستم خبره

   2-7 یک مدل چرخه حیات تفضیلی

     2-7-1 طراحی

     2-7-2 تعریف دانش

     2-7-3 طراحی دانش

     2-7-4 تصدیق بر دانش

     2-7-5 ارزیابی سیستم

   2-8 خلاصه

 فصل3- مبنای شبکه های عصبی

   3-1 مقدمه

   3-2 مبنای پزشکی شبکه های عصبی

   3-3 اعصاب مصنوعی

   3-4 شبکه های عصبی مصنوعی

     3-4-1 شبکه های عصبی و بازخور

     3-4-2 شبکه های عصبی در یک نگاه

     3-4-3 شبکه های عصبی شرکت پذیر

   3-5 یادگیری و فراخوانی

     3-5-1 یادگیری تحت نظارت

   3-6 خصوصیات شبکه های عصبی مصنوعی

   3-7 تاریخچه پیشرفت شبکه های عصبی

     3-7-1 پرسپترون روزنبلات

     3-7-2 پرسپترون های مینسکی و پیپرت

 فصل4-ترکیب سیستم های خبره و شبکه های عصبی

   4-1مقدمه

   4-2تفاوت های سیستم خبره و شبکه عصبی

     4-2-1 سیستم خبره

     4-2-2: شبکه های عصبی

     4-2-3خصوصیات و تفاوت های سیستم های خبره و شبکه های عصبی

   4-3کاربرد سیستم های خبره و شبکه های عصبی در پزشکی

     4-3-1 استفاده از سیستم های خبره در علم پزشکی

     4-3-2 مقالات کاربرد شبکه های عصبی در پزشکی

   4-4 ترکیب سیستم خبره و شبکه عصبی

 نتیجه گیری

 

لینک کمکی