فایل word شناسایی اشیا رنگی ترکیبی در تصویر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

   فایل word شناسایی اشیا رنگی ترکیبی در تصویر دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word شناسایی اشیا رنگی ترکیبی در تصویر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word شناسایی اشیا رنگی ترکیبی در تصویر

 مقدمه

   فصل اول – بررسی کلی متد‌های شناسایی اشیا و متد منتخب

     1-1- صورت مسئله چیست؟

     1-2- بررسی کلی کارهای انجام شده تا کنون

     1-3-پیاده سازی

     1-4-مجموعه داده‌های استاندارد

   فصل دوم – مفاهیم پایه

     2 - 1 - مقدمه‏

     2 - 2 - مبانی رنگ

      2 - 3 - مدل‌های رنگ

       2 - 3 - 1 - مدل RGB

       2 - 3 - 2 - مدلCMY

       2 - 3 - 3 - مدلYIQ

       2 - 3 - 4 – مدلHSI

       2 - 3 - 5 - مدلLab

       2 - 3 - 6 - مدلMunsell

       2 - 3 - 7 - مدلCIE LUV

       2 - 3 - 8 - سیستم ISCC - NBS

   فصل سوم: بررسی برخی کارهای انجام شده تاکنون به صورت تحلیلی

     3-1- اکتشاف شی طبیعی در صحنه‌های خارجی بر اساس احتمالات مدل‌های زمینه فاصله‌ای

       3-1-1- مروری بر سیستم اکتشاف شی

       3-1-2- نتیجه

     3-2- شناخت اشیا با نمودارهای رخداد همزمان رنگ

       3-2-1- تطبیق با نمودار رخداد همزمان رنگ

       3-2-2– الگوریتم و نتایج

       3-2-3- نتیجه

     3-3- اکتشاف شی‌ مبنی بر احتمال و پیگردی شی با استفاده از نمودار‌های رنگ و EM

       3-3-1- یکپارچگی احتمال

       3-3-2- اجرا

         3-3-2-1- مدل سازی زمینه

         3-3-2-2-پیگردی شی‌

       3-3-3-ازمایشات

       3-3-4نتیجه

     3-4- دگرگونی توزیع رنگ لبه: یک ابزار کارامد و مؤثر برای ردیابی و اکتشاف اشیا در تصاویر

       3-4-1 - تغییر شکل توزیع رنگ لبه

          3-4-1-1- عملگر رنگ

         3-4-1-2- ECDS

       3-4-2- اکتشاف شی

         3-4-2-1- اکتشاف اشیا رنگ یکنواخت

         3-4-2-2- اکتشاف شی بافتی

       3-4-3- نتیجه

     3-5- یادگیری مبنی بر کانتور برای اکتشاف شی

       3-5-1- اکتشاف

         3-5-1-1- تطبیق chamfer جهت دار

         3-5-2-یادگیری و دانش

           پیش بردن الگوریتم

       3-5-3- ارزیابی

       3-5-4- نتایج و کار بعدی

     3-6- اکتشاف اشیا و تشخیص از طریق روشن سازی و شکل تغییر پذیر

       3-6-1- روشن سازی تغییرپذیر

       3-6-2-ازمایشات

       3-6-3- نتایج

     3-7- پیشرفت اکتشاف اشیا با استفاده از انتخاب خصوصیات

       3-7-1- انتخاب خصوصیات

         عملکرد پیشنهاد شده

       3-7-2- نمایش eigenspace

       3-7-3-ماشین‌های بردار پشتیبانی(SVMs)

       3-7-4- انتخاب خصوصیات

       3-7-5- انتخاب خصوصیات ژنتیک

         3-7-5-1- مرور اجمالی از متد پیشنهادی

     3-7-6- انتخاب زیر مجموعه خصوصیات ژنتیک برای اکتشاف وسیله نقلیه

     3-7-7- انتخاب زیر مجموعه خصوصیات ژنتیک برای اکتشاف صورت

     3-7-8- نتایج

     3-8- ضریب Bhattacharyya درهمبستگی اشیا مقیاس خاکستری

       3-8-1- نمایش شی

       3-8-2- ضریب Bhattacharyya

         3-8-2-1- ماکسیمم ضریب Bhattacharyya

       3-8-3- تفاوت مربع میانگین(MSD)

       3-8-4- مقایسه MSD و ضریب Bhattacharyya

       3-8-5-ازمایشات

       3-8-6- نتیجه

     3-9- جستجوی شی تصویر ترکیب شده رنگ با توصیف‌گر شکل موجک Gabor

       3-9-1- زمینه

         3-9-1-1-همبستگی خطی

         3-9-1-2- نمودار‌های رنگی (chromaticity histograms)

         3-9-1-3- فیلتر موجک Gabor

         3-9-1-4- پرتاب‌ها

       3-9-2- رویه

       3-9-3- نتیجه

     3-10- اکتشاف شی رنگی محکم و تشخیص

       3-10-1- توسعه روش و متد

         3-10-1-1- اکتشاف اشیا

         3-10-1-2- تشخیص شی

       3-10-2- طبقه بندی نظارتی

       3-10-3- نتایج ازمایشی

         نتایج اکتشاف اشیا

         3-10-3-1- نتایج تشخیص اشیا

       3-10-4- نتیجه

     3-11- اکتشاف شی براساس حرکت و پیگردی در توالی‌های تصویر رنگی

       3-11-1- براورد حرکت با خوشه بندی

       3-11-2- اکتشاف شی با تقطیع حرکت

     3-12- یک رهیافت انطباقی عملی برای کاهش زمینه پویا با استفاده از یک مدل رنگی ثابت و پیگردی شی

       3-12-1- تعریفات, مشخصات و مسائل با تولید زمینه

       3-12-2- الگوریتم‌ها برای تولید زمینه پویا

         3-12-2-1- ویرایش انتخابی با استفاده از میانگین‌گیری موقتی

         3-12-2-2- ویرایش انتخابی با استفاده از پیکسل‌های غیر پیش نمای تصویر ورودی

         3-12-2-3- ویرایش انتخابی با استفاده از میانه و حد فاصل موقتی

       3-12-3- نتیجه

   فصل چهارم – متد اصلی و پیاده سازی ان

     4 -1- مقدمه

     4 - 2 - بررسی متد منتخب

       4 -2 -1- مراحل اصلی رهیافت

       4 - 2 -2 - متدولوژی

         4 - 2 - 2 - 1 - نگاشت به رنگ‌های ادراکی

         4 - 2 - 2 - 2 - نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه (CECH)

         4 - 2 - 2 - 3 - جستجوی اولیه

         4 - 2 - 2 - 4 - شناسایی شی

         4 - 2 - 2 - 5 - جستجوی مؤثر

     4 - 2 - 3 - نتایج ازمایش‌های انجام شده

     4 - 2 - 4 - بحث

     4 - 3 - پیاده سازی

       4 - 3 - 1 - نگاشت به رنگ‌های ادراکی

       4 - 3 - 2 - کاهش نویز

       4 - 3 - 3 - نمودار رخداد همزمان رنگ در لبه‌ (CECH)

       4 - 3 - 4 - جستجوی اولیه

         4 - 3 - 4 - 1 - ایجاد ماسک اول

         4 - 3 - 4 - 2 - ایجاد ماسک دوم

         4 - 3 - 4 - 3 - ایجاد ماسک نهایی

         4 - 3 - 5 - تشخیص شی

       4 - 3 - 6 - شرح توابع اصلی نرم افزار

       4 - 3 - 7 - تست نرم افزار

   فصل پنجم - جمع بندی و نتیجه گیری

 پیوست یک - راهنمای کار نرم افزار تشخیص اشیا رنگی مرکب

 پیوست دو – فلوچارت نرم افزار

 منابع و مراجع

 

لینک کمکی