فایل word پیاده سازی الگوریتم های موازی با استفاده از کارت های گرافیکی چند هسته ای

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word پیاده سازی الگوریتم های موازی با استفاده از کارت های گرافیکی چند هسته ای دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پیاده سازی الگوریتم های موازی با استفاده از کارت های گرافیکی چند هسته ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word پیاده سازی الگوریتم های موازی با استفاده از کارت های گرافیکی چند هسته ای

 فصل اول مقدمه
   1ـ مقدمه
     1-1- واحد پردازش گرافیکی
     1-2- مقایسه توانایی های GPU با CPU
     1-3- مقایسه سخت افزار GPU با CPU
     1-4- فناوری های ATI و NVIDIA
 فصل دوم محاسباتGPU
   2-1 تکامل محاسبات GPU
   2-2- توسعه فن اوری GPU
   2-3-GPU های اولیه
   2-4- محاسبات یکپارچه و GPU ها
   2-5- سیتم های محاسبات GPU
   2-6- اکوسیستم محاسبات GPU
 فصل سوم محاسبات multi-GPU
   3-1- معماری محاسباتی تسلا
   3-2- چند پردازندههای جریانی
   3-3- حافظه های GPU
   3-4- نمونه SIMT
   3-5- معماری مقیاس پذیر کودا
     3-5-1- معماری دستگاه کودا
     3-5-2- تردها, بلاک ها و گریدها: تطبیق الگوریتم ها با مدل کودا
     3-5-3- کاربردهای کودا
     3-5-4- معماری مجموعه دستور و اجرا نخ های موازی
     3-5-5- معماری حافظه کودا
     3-5-6- قابلیت محاسباتی
     3-5-7- مدل برنامه نویسی کودا
     3-5-8- یک مدل برنامه نویسی ناهمگن
     3-5-9- پشته نرم افزاری کودا
     3-5-10- سازمان نخ ها
     3-5-11- CUDA C
     3-5-12- کامپایل یک برنامه کودا
     3-5-13- اشکال زدایی یک برنامه کودا
     3-5-14- افزایش کارایی
   3-6- نگاشت به معماری تسلا
   3-7- پشتیبانی ممیز شناور
   3-8- سیستم های محاسباتی NVIDIA Tesla S1070
   3-9- معماری محاسبه فرمی
     3-9-1- سلسله مراتب حافظه کش
     3-9-2- حافظه ECC
     3-9-3- چند پردازندههای جریانی
   3-10- برنامه نویسی multi-GPU
 فصل چهارم: شروع کار
   شروع کار
     4ـ1ـ اهداف فصل
     4ـ2ـمحیط توسعه
       4ـ2ـ1ـ پردازنده های گرافیکی فعال شده CUDA
       4ـ2ـ2ـ دستگاه درایور NVIDIA
       4ـ2ـ3ـ کیت ابزار توسعه CUDA
 فصل پنجم معرفی CUDA C
   5ـ معرفی CUDA C
     5ـ1ـ اهداف فصل
     5ـ2ـ اولین برنامه
     5ـ3 دستگاه های جستجوگر
     5_4 خواص کاربردی دستگاه
 فصل ششم برنامه نویسی موازی درCUDA C
   6ـ1ـ اهداف این فصل
   6ـ2 ـ برنامه نویسی CUDA موازی
 فصل هفتم تعاون رشته ای
   7ـ1ـ اهداف فصل
   7ـ2ـ تقسیم بلوکهای موازی
     7ـ2ـ1 مجموع برداری: ردوکس (REDUX)
     7ـ2ـ2 موج دار کردن (ایجاد حلقه های موجی در)GPU با استفاده از رشته ها
   7ـ3 حافظه اشتراکی و همزمانسازی
     7ـ3ـ1 ضرب نقطه ای
     7ـ3ـ2 بیت مپ حافظه مشترک
 نتیجه گیری
 فهرست منابع
 

لینک کمکی