فایل word بررسی الگوریتم های خوشه بندی جریان های داده متنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word بررسی الگوریتم های خوشه بندی جریان های داده متنی دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی الگوریتم های خوشه بندی جریان های داده متنی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word بررسی الگوریتم های خوشه بندی جریان های داده متنی

 فصل اول
   1- 1 مقدمه
   1-2 تعریف داده کاوی
   1-3 کاربردهای داده کاوی
   1-4 مراحل داده کاوی
   1- 5 تکنیکها و روشهای داده کاوی
   1-6 مقدمه‌ای بر خوشه‌بندی
   1-7 کلاستر چیست؟
   1-8 انواع کلاسترها
   1-9 خوشه‌بندی در مقابل طبقه‌‌بندی1
   1-10 یادگیری با نظارت1 در مقابل یادگیری بدون‌نظارت2
   1-11 کاربردها
   1-12 مسائل درگیر با روش‌های خوشه‌بندی موجود
   1-13 خوشه‌بندی در مقابل چندی‌سازی برداری1
   1-14 ویژگی های الگوریتم های خوشه بندی
   1-15 روش‌های خوشه‌بندی
     1-15-1 خوشه‌بندی انحصاری1 و خوشه‌بندی با هم‌پوشی2
       1-15-1-1 خوشه بندی فازی
     1-15-2 خوشه‌بندی سلسله مراتبی1 و خوشه‌بندی مسطح2
     1-15-3 روشهای خوشه‌بندی سلسله مراتبی
       1-15-3-1 خوشه‌بندی با روش Single-Link
       1-15-3-2 خوشه‌بندی با روش Complete-Link
       1-15-3-3 خوشه‌بندی با روش Average-Link
       1-15-3-4 خوشه‌بندی با روش Group Average Link
       1-15-3-5 خوشه‌بندی با روش Median Distance
       1-15-3-6 خوشه‌بندی با روش Ward
       1-15-3-7 الگوریتم خوشه‌بندی پایین به بالای عمومی
     1-15-4 روش خوشه‌بندی K-Means (C-Means یا C-Centeriod)
       1-15-4-1 مشکلات روش خوشه‌بندی K-Means
       1-15-4-2 مزایای روش خوشه بندی K-Means
     1-15-5 الگوریتم خوشه‌بندی LBG
       1-15-6 خوشه‌بندی بر اساس چگالی
         1-15-6-1 الگوریتم خوشه‌بندی براساس چگالی DBSCAN
         1-15-6-2 الگوریتم سلسله مراتبی خوشه‌بندی براساس چگالی OPTICS
     1-15-7 مزایای خوشه‌بندی بر اساس چگالی
     1-15-8 بررسی تکنیکهای اندازه‌گیری اعتبار خوشه‌ها
   1-16 خوشه بندی متن
     1-16-1 الگوریتم خوشه بندی Bi-Section-K Means
     1-16-2 خوشه بندی مستندات متنی به کمک انتولوژی
     1-16-3 کامپایل کردن دانش پس زمینه درون متن
     1-16-4 استراتژی های استفاده از کلمه در مقابل مفهوم
   1-17 خوشه بندی جریانهای داده
   1-18 جریان داده متنی
 فصل دوم ( بررسی الگوریتم های خوشه بندی جریان های داده متنی)
   2-1 مقدمه
     1TF-ICF 2-2-1
     2-2-2 الگوریتم STREAMING OSKM
       2-2-2-1 K-means کروی انلاین
       2-2-2-2 پیاده سازی کارامد oskm
       2-2-2-3 خوشه بندی مقیاس پذیر
       STREAMING OSKM2-2-2-4
       2-2-2-5 ارزیابی و مقایسه
     2-2-3 الگوریتم OCTS
       2-2-3-1 تعاریف اولیه
       2-2-3-2 مدل بهبود دهنده معنایی3
       2-2-3-3 الگوریتم خوشه بندی انلاین OCTS
       2-2-3-4 الگوریتم OCTS
       2-2-3-5 ارزیابی و مقایسه
     2-2-4 ویژگی های Bursty
       2-2-4-1 ارائه ویژگی bursty
     2-2-5 الگوریتم خوشه بندی جریان متن بر اساس انتخاب ویژگی انطباقی4
       2-2-5-1 معایب الگوریتم TSC-AFS
   2-3 معیارهای ارزیابی کیفیت خوشه بندی
 فصل سوم : جمع بندی و پیشنهادات
 پیوست
 فهرست منابع
 

لینک کمکی