فایل word انالیز محصول مایکروسافت شیرپونت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word انالیز محصول مایکروسافت شیرپونت دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word انالیز محصول مایکروسافت شیرپونت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word انالیز محصول مایکروسافت شیرپونت

 فصل اول : Log parser
   1-1مقدمه
   1-2 - نصب و پیکر بندی Log Parser ها
   -1-3اماده کردن ماشین انالیز
   1-4تدارک دیدن گزارش های سرور
   1-5- پرسوجوهای Log Parser
   1-6 - شمارش کاربرها
   Load balancing 1-7 -
   1-8- توزیع نوع کاربر
   1-9- توزیع تقاضا در مدت زمان ( PRS )
   1-10- کاربران متمایز در مدت زمان
   1-11- توزیع عامل کاربر
   1-12- کاربری Web Service کلاینت Office
   1-13- صفحات اهسته یا کند
   1-14- گزارش های مهم در sql server
 فصل دوم : محدودیتهای خاطر نشان شده شیرپونت در فرایند جریانهای ارتباطات
   2-1- مقدمه
   2-2- توصیف فرایند جریانهای ارتباطات
   2-3- انتقال اطلاعات
   2-4- تصمیمات طراحی
   2-5- صفحات مقیاس‌بندی
   2-6- پیشخوان ( سر صفحه)
   2-7- نمونه جهانی
   2-8- منوی متای شخصی سازی شده
   2-9- ناحیه عنوان جهانی
   2-10- ظرف پرچم
   2-11- منوی navigation فوقانی
   2-12- پرچم
   2-13- ناحیه‌های وب پارت
   2-14- ارایش صفحه
   2-15- ناحیه وب پارت
   2-16- پاورقی
   2-17- موقعیت پاورقی
 فصل سوم : محدودیتهای خاطر نشان شده شیرپونت در Navigation و ملحقات ان
   Navigation3-1-
   Meta navigation3-2-
   3-3- خوشامد گوییMylinks و Your Name
   Mysite3-4-
   3-5- ایکن Help
   3-6- تفکیک کننده‌ها
   3-7- navigation فوقانی با fly out ها
   3-8- ایتمهای منوی سطح اولیه دیگر
   3-9- تصاویر زمینه
   3-10- ایتم منوی سطح ثانویه (fly outs)
   Quick Launch navigation3-11-
   3-12- پنهان‌سازی منوی quick launch
   3-13- پیشخوان Quick Launch
   3-14- ایتم های منوی Quick Launch
   3-15- زیر منوی ایتمهایی از Quick Launch
   Recyclebin3-16- (سطل زباله)
   3-17- سایت فعالیتهای Navigation
   3-18- راز کمان کوچک
   Site actions fly outs 3-19-
 فصل چهارم : محدودیتهای خاطر نشان شده شیرپونت در وب پارت ها و ملحقات ان
   4-1- وب پارت ها
   4-2- شاخص های وب پارت
   4-3- پیشخوانهای وب پارت
   4-4- ویرایشگر محتوایی وب پارت
   . 4-5- لیستها
   4-6- جدول داده‌ها
   4-7- عرض
   4-8- شیوه ویرایش
   4-9- مقالات اخبار
   4-10- صفحه مقاله با فقط پیکره
   4-11- صفحه مقاله با تصویر در چپ
   4-12- صفحه تصویر
   4-13- تاریخ مقاله و byline
   4-14- صفحه محتوا
   4-15- صفحه مقاله با تصویر در راست
   4-16- صفحه مقاله با لینکهای خلاصه
 فصل پنجم : محدودیتهای خاطر نشان شده شیرپونت در جستجوها و نوع ارایش صفحات
   5-1- جستجو
   5-2- ارایش صفحه
   5-3- تبها
   5-4- میدانهای ورودی
   5-5- میله نتایج
   5-6- نتایج تحقیق
   5-7- صفحه‌بندی
   My site 5-8
   SIFR5-9-
   5-10- تقویم و پیکر داده‌ها
 منابع و مراجع
 

لینک کمکی