فایل word استفاده و کاربرد مجازی سازی در مراکز دیتا سنتر با سیستم عامل ESXI-5

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word استفاده و کاربرد مجازی سازی در مراکز دیتا سنتر با سیستم عامل ESXI-5 دارای 130 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word استفاده و کاربرد مجازی سازی در مراکز دیتا سنتر با سیستم عامل ESXI-5  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word استفاده و کاربرد مجازی سازی در مراکز دیتا سنتر با سیستم عامل ESXI-5

 فصل اول: مقدمه
   1-1 تاریخچه مجازی سازی
   1- 2 انچه در فناوری مجازی سازی مورد انتظار است عبارتند از
   1-3 مجازی سازی: رویای به حقیقت پیوسته
   1- 4 از شبیه سازی تا مجازی سازی
 فصل دوم: مجازی سازی وvmware
   2-1 مجازی سازی چیست؟
   2-2 سیر تکاملی مجازی سازی
   2-3 انواع روش مجازی سازی
   2-4 ماشین مجازی چیست؟
     2-4-1 مزایای ماشین مجازی
     2-4-2 VMWARE
   2-5 نتیجه پایان فصل
 فصل سوم: مقدمه ای بر کاربرد واستفاده از مجازی‌سازی
   3-1 مقدمه
   3-2 مز ایا, چالش‌ها و راهکارهای فناوری مجازی سازی
     3-2-1 مدیریت مورد بحث سوئیچ‌های مجازی
     3-2-2 تقسیم شدن شبکه به اجزای کوچکتر
     3-2-3 محدودیت در مشاهده و کنترل ترافیک شبکه بین دو ماشین مجازی
   3-3 اجزای که امکان مجازی دارند
   3-4 سرورهای مجازی
   3-5 مجازی سازی در سیستم‌های اطلاعاتی
   3-6 مجازی سازی در پایگاه داده
   3-7 دستاورد‌های مجازی سازی
   3-8 مقدمات شرایط مجازی سازی
   3-9 نتیجه پایان فصل
 فصل چهارم: بررسی و کاربرد مجازی‌سازی در مراکز داده
   4-1 مقدمه
   4-2 مرکز داده
   4-3 درک صحیح از یک مرکز داده
      4-3-1 وظیفه مرکز داده‌ها
     4-3-2 فلسفه وجودی مرکز داده ها
     4-3-3 تعریف مرکز داده‌ها
     4-3-4 نمونه توپولوژی مرکز داده‌ها
     4-3-5 تعریف اتاق سرور
   4-4 چه ضرورتی برای راه اندازی مراکز داده بود؟
   4-5 پیش‌نیازها برای ایجاد مرکز داده
   4-6 استاندارد‌ها برای تعیین راهکار‌های عملی برای طراحی دیتا سنتر
   4-7 معیارهای طراحی مراکز داده
   4-8 ساختار و اجزا دیتا سنتر
   4-9 مجازی سازی در مراکزData Center
     4-9-1 زیرساخت‌های مجازی سازی دیتا سنتر
     4-9-2 مزایای زیرساخت‌ها مجازی برای Data center
   4-10 مجازی سازی در قسمتهای مختلف یک Data Center مورد استفاده قرار می‌گیرد که مهمترین انها عبارتند
     4-10-1 مجازی سازی در شبکه‌های موجود در:Data Center
     4-10-2 مجازی سازی در سرویس دهندگان
     4-10-3 مجازی سازی در ذخیره سازها
   4-11 چهار مرحله برای مجازی سازی بخش مهمی از مرکز داده
   4-12 برای مجازی سازی مرکز داده چه تمهیداتی لازم است؟
   4-13 فناوری مجازی‌سازی مراکز داده تجاری را دگرگون می‌سازد
   4-14 تغییر در مراکز داده با مجازی سازی به روایت متخصصین
   4-15 اخرین نتیجه پایان فصل
 فصل پنجم: مجازی سازی در مراکز دیتا سنتر با سیستم عامل ESXI-5 مروری بر نرم افزار‌های مجازی‌سازی در دیتا سنتر
   5-1 مقدمه
   5-2 مشکل چند نرم افزاری مجازی سازی
     5-2-1 تناقض در سیاست گذاری در شبکه
     5-2-2 پیچیدگی در عیب یابی یک به یک ماشین‌های مجازی
     5-2-3 نیاز به وارد نمودن تنظیمات به صورت دستی در زمان جابجایی ماشین‌های مجازی
     5-2-4 مشکل اشتراک بیش از حد از منابع سرور
   5-3 چند دلیل برای استفاده از Vmware
   5-4 ماشین مجازی چیست؟
     5-4-1 استفاده از ماشین مجازی به عنوان یک زیربنای مجازی
     5-4-2 درباره vmwaer
     5-4-3 چگونه محل ذخیره سازی ماشین‌های مجازی را انتخاب کنیم ؟
   5-5 تکنولوژی VMWare ESXi
   5- 6 ادغام سرورها
     5-6-1 چگونه مجازی سازی به جریان زیرساخت‌های اطلاعات کمک می‌کند
     5-6-2 مجازی سازی چقدر قابل اطمینان است؟
     5-6-3 چگونه اطلاعات خود را با مجازی سازی برگردانیم؟
   5-7 شبکه و سرویس دهنده مجازی بر اساس VMware
   5-8 نرم افزار زیر ساخت مجازی ESXI و امکانات ان
     5-8-1 تشریح اجزای نرم افزار زیر ساخت مجازی
     5-8-2 تشریح برخی امکانات نرم افزار زیر ساخت مجازی دیتا سنتر
   5-9 از EXS به Esxi
     5-9-1 جدول مقایسه بین ESX ,ESXI-5
   5-10 از ESX و اخرین ورژن ESXI-5
   5-11 مقایسه ESX با XenServer و Hyper-V
   5-12 مدیریت حافظه در ESXI-5
   5-13 پایگاه مجازی سازی منابع ذخیره سازی در VMware
   5-14 افزونگی (Redundancy)
   5-15 جمع بندی این فصل
 فصل ششم: راهکار‌ها وارزیابی ونتیجه گیری
   6-1 مقدمه
   6-2 برخی از راهکارهای جدید برای مدیریت محیط‌های مجازی
   6-3 درصد استفاده از مجازی سازی در حال حاضر
   6-4 یک طرح
   6-5 مقیاس پذیری ضعیف مدیریت
   6-6 چشم انداز
   6-7 نتیجه گیری
 

لینک کمکی