فایل word سیستم تشخیص ارزش اسکناس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word سیستم تشخیص ارزش اسکناس دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word سیستم تشخیص ارزش اسکناس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word سیستم تشخیص ارزش اسکناس

 فصل اول : مقدمه و مفاهیم
   1-1 مقدمه
     1-1-1 هدف تحقیق
     1-1-2 روال تحقیق
     1-1-3 اسکناسهای ایرانی
   1-2 مفاهیم اولیه
   1– 3 مدل های رنگی
     1-3- 1 مدل رنگی RGB
     1– 3 -2 مدل های رنگی HSL,HSV,HIS (رنگ , اشباع , شدت روشنایی )
   1-4 الگوریتم های مقدماتی
     1-4-1 نرمال سازی هیستوگرام
     1-4-2 تعدیل یا افزایش وضوح تصویر
     1-4-3 حذف نویز
   2-مروری بر روشهای دیگر
     2-1 روش اول: سیستم تشخیص اسکناسهای یورو با استفاده از شبکه های پرسپترون و (RBF)
       2-1-1 مقدمه
       2-1-2 دیدگاه کلی از سیستم
       2-1-3 قسمت دسته بندی
       2-1-4 مقادیر ورودی تفکیک پذیر چند گانه و کاهش نورون های ورودی
       2-1-5 بخش ارزیابی
       2-1-6 شبکه (RBF)
       2-1-7 مشخصه های استخراجی و تقسیم انها به نواحی کوچک
       2-1-8 شرایط اموزش
        2-1-9 کارایی پذیرش
       2-1-10 ارزیابی کارایی بخش عدم پذیرش
       2-1-11 ازمایشات گوناگون و مقایسه نتایج
        2-1-12 تحلیل روش ارایه شده
       2-1-13 مزایای تقسیم کردن سیستم به دو بخش
       2-1-14 خلاصه
     2-2 روش دوم : تشخیص ارزش برای انواع اسکناسهای تایلندی
     2-3 روش سوم : تشخیص ارزش برای انواع اسکناسهای ترکیه
   3-1 تشخیص ارزش اسکناس با استفاده از شبکه پرسپترون
     3-1-1 پیش پردازش
       3-1-1-1 دریافت تصویر
       3-1-1-2 بدست اوردن الگو
       3-1-1-3 نحوه از بین بردن نویز توسط الگوریتم
       3-1-1-4 ایجاد ورودیهای مناسب برای شبکه عصبی
     3-1-2 تشخیص ارزش اسکناس
       3-1-2-1 مقدمه
       3-1-2-2 تعریف شبکه عصبی
       3-1-2-3 مزایای استفاده از شبکه عصبی در طبقه بندی
       3-1-2-4 خصوصیات شبکه عصبی پیاده سازی شده
         3-1-2-4-1 شبکه پیاده سازی شده
         3-1-2-4-2 پرسپترون سه لایه ای
       3-1-2-5 معماری شبکه
       3-1-2-6 کارایی شبکه
   3-2 تشخیص ارزش اسکناس با استفاده از شبکه فازی SANFIS
     3-2-1 پیش پردازش
       3-2-1-1 نرمال سازی هیستوگرام
     3-2-2 رقمی کردن تصویر
       3-2-2-1 رقمی کردن رنگ
       3-2-2-2 الگوریتم رقمی کردن
     3-2-1 شبکه عصبی پیاده سازی شده
       3-2-3-1 خصوصیات شبکه عصبی پیاده سازی شده
         لایه 1
         لایه 2
         لایه 3
         لایه 4
         لایه 5
         لایه 6
       3-2-3-2 معماری شبکه عصبی پیاده سازی شده
 4- تشخیص اسکناس جعلی
   4-1 فاکتور های امنیتی در اسکناسهای ایرانی
   4-2 فاکتور های امنیتی اسکناس 20000 ریالی
     4-2-1نخ امنیتی
     4-2-2 زیر چاپ برجسته
     4-2-3 ریز حروف برجسته منفی و مثبت
     4-2-4 نشانه بر جسته برای تشخیص نابینایان
     4-2-5 واتر مارک
     4-2-6 طرح زمینه خطی
     4-2-7 سیترو
     4-2-8ریز متن بر جسته
     4-2-9 چاپ بر جسته
     4-2-10 طرح مخفی
     4-2-11 مرکب فلو ر سنت
       4-3 فاکتورهای امنیتی اسکناس 2000 ریالی
     4-3-1چاپ بر جسته
     4-3-2 واتر مارک
     4-3-3 نخ امنیتی
     4-3-4 نشانه برجسته برای تشخیص نابینایان
     4-3-5 سیترو
     4-3-6 تصویر مخفی
     4-3-7 میکرو پرینت
     4-3-8 شماره سریال زیر نور ماورا بنفش
     4-3-9 چاپ بر جسته
     4-3-10 فیبرهای نا مر عی فلو رسنت
     4-3-11 مرکب فلورسنت
 5- خلاصه و نتیجه گیری
 پیوست 1 : واژه نامه فارسی - انگلیسی
 پیوست 2 : واژه نامه انگلیسی – فارسی
 فهرست منابع
 

لینک کمکی