فایل word ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل دارای 140 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word ارزیابی الگوریتم های هوشمند در مسیریابی شبکه های موبایل

  فصل اول مقدمه ای بر شبکه های بی سیم موبایل
   1-1-مقدمه ای بر شبکه های بی سیم
   1-2-تقسیم بندی شبکه های بی سیم بر اساس محدوده فرکانس
     1-2-1- شبکه های مادون قرمز
     1-2-2-شبکه های لیزری
     1-2-3- شبکه های Wi – Fi
     1-2-4-شبکه های WiMAX
   1-3-شبکههای بیسیم Ad Ho
     1-3-1-مزایای شبکه ی ad hoc
     1-3-2-خصوصیت های شبکه Ad hoc
   1-4-شبکه های موبایل Ad hoc یا Mobile ad hoc networks) MANET)
     1-4-1-ساختار شبکه های MANET
     1-4-2-خصوصیات MANET
     1-4-3-کاربردهای شبکه hoc Mobile ad
     1-4-4-معایب MANET
   نتیجه گیری
 فصل دوم مسیریابی در شبکه های موبایل
   2-1-مقدمه ای بر مسیریابی
   2-2-مسیریابی در شبکه های Ad hoc
   2_3_پروتکل های مسیریابی در شبکه های Mobile Ad hoc
     2-3-1-الگوریتم های فعال (Table driven Pro active)
     2-3-2-الگوریتم های واکنشگر (On demand Reactive)
     2-3-3-الگوریتم های ترکیبی (Hybrid)
     2-3-4-مسیریابی سلسله مراتبی
     2-3-5-مسیریابی مسطح
   نتیجه گیری
 فصل سوم بررسی الگوریتم های مسیریابی
   مقدمه
   3-1-دیدگاه های الگوریتم های مسیریابی
   3-2-نحوه ی مسیریابی بصورت استاتیک
   3-3-انواع پروتکل ها
     3-3-1-پروتکل های Distance Vector
     3-3-2-پروتکل های IP Link State
     3-3-3-پروتکل OSPF
   3-4-الگوریتم های مسیریابی
     3-4-1-مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس( QOS)
     3-4-2-مسیریابی چند منظوره
     3-4-3-مسیریابی چند مسیری
     3-4-4-مسیریابی هوشمند
   نتیجه گیری
 فصل چهارم مسیریابی در شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم لانه مورچه
   مقدمه
   4-1-مورچه ها چگونه می توانند کوتاهترین مسیر را پیدا کنند؟
    4_2_الگوریتم پایه لانه مورچه ای
   4_3_ الگوریتم ساده لانه مورچه ای
   4-4-چرا الگوریتم تخمین بهینه لانه مورچه ای برای شبکه های ad-hoc مناسبند؟
    4-5-بررسی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه ها برای MANETs
   4-6-الگوریتم های مسیریابی تخت
     4-6-1- الگوریتم مسیریابی مبتنی بر لانه مورچه
     4-6-2-موریانه
     4-6-3-الگوریتم مسیریابی اورژانس احتمالاتی(PERA )
     4-6-4-الگوریتم مسیریابی فوری ویژه:(EARA )
     4-6-5-مورچه AODV
   4-7-پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی
     4-7-1-مسیریابی مبتنی بر مورچه متحرک (MABR )
     4-7-2- SDRاتخاذ شده
     4-7-3-HOPENT
   4-8-الگوریتم ردیابی مورچه برای شبکه های اختصاصی موبایل
     4-8-1-فهرست یا جدول پیشنهادی مسیریابی
     4-8-2-مورچه ها
     4-8-3- کشف مسیر
     4-8-4-حفظ مسیر
   4-9-محدوده مسیریابی بر اساس پروتکل مسیریابی لانه مورچه ای (TRAC) برای شبکه های موبایل
     4-9-1-مروری بر پروتکل TARC
     4-9-2- پروتکل TRAC
     4-9-3-شبیه‌سازی
   نتیجه گیری
 فصل پنجم مسیریابی شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم ژنتیک
   مقدمه
   5-1-الگوریتم ژنتیک
   5-2:مسیریابی QoS در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک
     5-2-1:QoS در MANET
     5-2-2-نقش GA در مسیریابی QoS در MANET
     5-2-3-شبیه‌سازی و نتایج
   5-3:مشکلات کوتاهترین مسیر حرکتی در MANET بر اساس الگوریتم ژنتیک
     5-3-1-مشکلات مسیر حرکتی SP
     5-3-2-الگوریتم ژنتیکی تخصصی برای مشکلات SP
     5-3-3-الگوریتمهای ژنتیکی به همراه برنامه ریزی مهاجرتی
     5-3-4-مطالعه تجربی
     5-3-5-نتایج و بررسی های تجربی اساسی
   نتیجه گیری
 فصل ششم ارزیابی و نتیجه گیری
 پیوست ها
   پیوست الف
   پیوست ب
 منابع
 

لینک کمکی