فایل word تحقیق در مورد مسیر یابی هوشمند در شبکه Ad hoc با الگوریتم مورچگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

فایل word تحقیق در مورد مسیر یابی هوشمند در شبکه Ad hoc با الگوریتم مورچگان دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحقیق در مورد مسیر یابی هوشمند در شبکه Ad hoc با الگوریتم مورچگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست فایل word تحقیق در مورد مسیر یابی هوشمند در شبکه Ad hoc با الگوریتم مورچگان

  فصل اول مقدمه ای بر شبکه های بی سیم موبایل
   1-1-مقدمه ای بر شبکه های بی سیم
   1-2-تقسیم بندی شبکه های بی سیم بر اساس محدوده فرکانس
     1-2-1- شبکه های مادون قرمز
     1-2-2-شبکه های لیزری
     1-2-3- شبکه های Wi – Fi
     1-2-4-شبکه های WiMAX
   1-3-شبکههای بیسیم Ad Ho
     1-3-1-مزایای شبکه ی ad hoc
     1-3-2-خصوصیت های شبکه Ad hoc
   1-4-شبکه های موبایل Ad hoc یا Mobile ad hoc networks) MANET)
     1-4-1-ساختار شبکه های MANET
     1-4-2-خصوصیات MANET
     1-4-3-کاربردهای شبکه hoc Mobile ad
     1-4-4-معایب MANET
   نتیجه گیری
 فصل دوم مسیریابی در شبکه های موبایل
   2-1-مقدمه ای بر مسیریابی
   2-2-مسیریابی در شبکه های Ad hoc
   2_3_پروتکل های مسیریابی در شبکه های Mobile Ad hoc
     2-3-1-الگوریتم های فعال (Table driven Pro active)
     2-3-2-الگوریتم های واکنشگر (On demand Reactive)
     2-3-3-الگوریتم های ترکیبی (Hybrid)
     2-3-4-مسیریابی سلسله مراتبی
     2-3-5-مسیریابی مسطح
   نتیجه گیری
 فصل سوم بررسی الگوریتم های مسیریابی
   مقدمه
   3-1-دیدگاه های الگوریتم های مسیریابی
   3-2-نحوه ی مسیریابی بصورت استاتیک
   3-3-انواع پروتکل ها
     3-3-1-پروتکل های Distance Vector
     3-3-2-پروتکل های IP Link State
     3-3-3-پروتکل OSPF
   3-4-الگوریتم های مسیریابی
     3-4-1-مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس( QOS)
     3-4-2-مسیریابی چند منظوره
     3-4-3-مسیریابی چند مسیری
     3-4-4-مسیریابی هوشمند
   نتیجه گیری
 فصل چهارم مسیریابی در شبکه های موبایل بر اساس الگوریتم لانه مورچه
   مقدمه
   4-1-مورچه ها چگونه می توانند کوتاهترین مسیر را پیدا کنند؟
    4_2_الگوریتم پایه لانه مورچه ای
   4_3_ الگوریتم ساده لانه مورچه ای
   4-4-چرا الگوریتم تخمین بهینه لانه مورچه ای برای شبکه های ad-hoc مناسبند؟
    4-5-بررسی الگوریتم های مسیریابی مبتنی بر مورچه ها برای MANETs
   4-6-الگوریتم های مسیریابی تخت
     4-6-1- الگوریتم مسیریابی مبتنی بر لانه مورچه
     4-6-2-موریانه
     4-6-3-الگوریتم مسیریابی اورژانس احتمالاتی(PERA )
     4-6-4-الگوریتم مسیریابی فوری ویژه:(EARA )
     4-6-5-مورچه AODV
   4-7-پروتکل های مسیریابی سلسله مراتبی
     4-7-1-مسیریابی مبتنی بر مورچه متحرک (MABR )
     4-7-2- SDRاتخاذ شده
     4-7-3-HOPENT
   4-8-الگوریتم ردیابی مورچه برای شبکه های اختصاصی موبایل
     4-8-1-فهرست یا جدول پیشنهادی مسیریابی
     4-8-2-مورچه ها
     4-8-3- کشف مسیر
     4-8-4-حفظ مسیر
   4-9-محدوده مسیریابی بر اساس پروتکل مسیریابی لانه مورچه ای (TRAC) برای شبکه های موبایل
     4-9-1-مروری بر پروتکل TARC
     4-9-2- پروتکل TRAC
     4-9-3-شبیه‌سازی
   نتیجه گیری
  فصل پنجم ارزیابی و نتیجه گیری
 پیوست ها
   پیوست الف
   پیوست ب
 منابع
 

لینک کمکی