فایل word پايان نامه اثر نوسانات درصد سود تقسيمي بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word پايان نامه اثر نوسانات درصد سود تقسيمي بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق دارای 206 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word پايان نامه اثر نوسانات درصد سود تقسيمي بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word پايان نامه اثر نوسانات درصد سود تقسيمي بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق

فصل اول : کلیات
1-1) مقدمه
2-1) بیان مساله
3-1 ) فرضیه‌ها
4-1) متغیرها
5-1) اهداف
6-1 ) کاربردهای تحقیق
7-1 ) قلمرو
8-1 ) روش تحقیق
9-1) جامعه و نمونه آماری
10-1) داده‌ها و روشهای جمع آوری آنها
11-1) تعریف اصطلاحات کلیدی
12-1) نتیجه آزمون فرضیه ها
13-1) ساختار تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2) مقدمه
2-2) سود
3-2) سود هر سهم اهمیت و کاربردهای آن
4-2) سود تقسیمی هرسهم
5-2) سیاستهای متداول تقسیم سود در شرکتها
6-2) تاثیر تغییرات سود سهام بر قیمت وبازده سهام
7-2)محدودیت‌ها ی مؤثر بر تقسیم سود و عوامل کنترل کننده آن
8-2)ارزش شرکت
9-2) تئوریهای تاثیر سیاستهای تقسیم سود بر بازده سهام
10-2)بازده سهام
11-2)بازده تحقق یافته
12-2) سه حالت محاسبه نرخ بازده مورد توقع سهامدار
13-2)سیاست سود سهام
14-2)مراحل پرداخت سود سهام
15-2)پیشینه تحقیق
خلاصه تحقیقات داخلی ونتایج آن
فصل سوم : روش تحقیق
1-3)مقدمه
2-3)مدل و فرضیات تحقیق
‌ 3-3)ذکر مجدد فرضیه
4-3)اندازه گیری متغیرها
متغیرهای تحقیق
5-3)قلمرو زمانی
6-3)جامعه آماری
7-3)نمونه آماری
لیست نمونه‌های انتخابی
8-3)روشهای جمع آوری داده ها
9-3)روش آزمون فرضیه ها
10-3)مراحل آزمون فرضیه های آماری
داده ها
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل داده ها
1-4)مقدمه
2-4) آمار توصیفی
1-2-4) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت افتاده
1-1-2-4)آمار توصیفی نوسانات درصد سود تقسیمی هر سهم قبل از حذف مشاهدات پرت
2-1-2-4)آمار توصیفی نسبت سود تقسیمی هر سهم قبل از حذف مشاهدات پرت
3-1-2-4)آمار توصیفی تغییرات در قیمت سهام قبل از حذف مشاهدات پرت
4-1-2-4)آمار توصیفی تغییرات سود هر سهم قبل از حذف مشاهدات پرت
5-1-2-4)آمار توصیفی تغییرات سودتقسیمی هر سهم قبل از حذف مشاهدات پرت
6-1-2-4)آمار توصیفی نسبت تقسیم سود در بلند مدت قبل از حذف مشاهدات پرت
7-1-2-4)آمار توصیفی بازده سهام قبل از حذف مشاهدات پرت
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از حذف مشاهدات پرت
2-2-4)آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت افتاده
1-2-2-4)آمار توصیفی نوسانات درصد سود تقسیمی بعد از حذف مشاهدات پرت
2-2-2-4)آمار توصیفی سیاست نسبت سود تقسیمی‌بعد از حذف مشاهدات پرت
3-2-2-4)آمار توصیفی تغییرات در قیمت سهام بعد از حذف مشاهدات پرت
4-2-2-4)آمار توصیفی تغییرات سود هر سهم بعد از حذف مشاهدات پرت
5-2-2-4)آمار توصیفی تغییرات سودتقسیمی هر سهم بعد از حذف مشاهدات پرت
6-2-2-4)آمار توصیفی نسبت تقسیم سود در بلند مدت بعد از حذف مشاهدات پرت
7-2-2-4)آمار توصیفی بازده سهام بعد از حذف مشاهدات پرت
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از حذف مشاهدات پرت
3-4)آمار استنباطی تحقیق
4-4 ) آزمون فرضیه های زیر بنایی آماری
آزمون فرضیه فرعی اول
آزمون فرضیه فرعی دوم
بررسی فرضیه فرعی سوم
بررسی فرضیه فرعی چهارم
5-4)خلاصه فصل
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
1-5)مقدمه
2-5) خلاصه مراحل تحقیق
1-2-5) فرضیات تحقیق
2-2-5)تدوین متدولوژی تحقیق
3-2-5)تهیه آمار توصیفی کلیه متغیرهای تحقیق
4-2-5)آزمون فرضیات تحقیق
خلاصه نتایج تحقیق
3-5)تفسیر نتایج تحقیق
4-5)محدودیتهای تحقیق
5-5)پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع تحقیق
6-5)پیشنهاداتی در ارتباط باتحقیقات آتی
منابع فارسی
منابع انگلیسی
ضمائم

1-2) مقدمه

 گفته می شود حسابداری دو طرفه با نظریه مالکیت [1] شروع شد و هدف آن حداکثر کردن ثروت مالکین واحد تجاری بود. در مرحله بعد تئوری تفکیک شخصیت [2] ایجاد شد. در این تئوری هدف واحد تجاری ایجاد سود حسابداری برای سهامداران و بستانکاران بود و بدنبال آن تئوری واحد تجاری[3] حقوق باقیمانده[4], و وجوه[5] بوجود آمدند که هر کدام تفسیر جدیدتری از اطلاعات حسابداری بخصوص سود ارائه می‌دهند. در تئوری وجوه, سود حسابداری معنی و مفهومی‌ندارد, در تئوری واحد تجاری؛ واحد تجاری یک بنگاه اجتماعی است که برای عامه, منافع ایجاد می‌کند و منافع آن ارزش افزوده است نه سود حسابداری.(شباهنگ,1383)

امروزه اقتصاد دانان می‌گویند, سود تنها انگیزه تأسیس مؤسسات نیست, بلکه مؤسسات با اهداف رفاهی, اجتماعی, سیاسی, اقتصادی بجز سودآوری هم ایجاد می‌شوند. البته در کنار نظریه اقتصاددانان این واقعیت نیز هست که اکثرواحدهای تجاری برای سودآوری بوجود می‌آیند. سود یکی از مفاهیم حسابداری و مالی است, تحلیل گران مالی اندازه گیری سود و انتشار اطلاعات مربوط به سود را مفید می‌دانند برای مثال بیانیه مفهومی هیات استانداردهای حسابداری مالی بیان می کند که: “مرکز اصلی توجه گزارشگری مالی آنگونه اطلاعات است که با اندازه گیری سود و اجزا وابسته آن فراهم شده باشد و عملکرد واحد تجاری را نشان دهد.” (شباهنگ,1383)

انتظار دریافت سود نقدی سهام یکی از دلایل اصولی برای سرمایه گذاری است.افزایش یا کاهش سود نقدی از سالی به سال بعد مستقیما به ترقی یا تنزل قیمت بازار سهام عادی شرکتهای سهامی می انجامد. از یک طرف تقسیم سود مورد علاقه خاص سهامداران است واز طرف دیگر هیات مدیره برای رشد و گسترش عملیات  آ تی  وتحصیل داراییهای جدید نیازمند بکارگیری وجوه نقد است.(حساس یگانه,1383)

2-2) سود

1-  تعریف سود: مفهومی از سودکه مناسبترین معیار گزارش عملیات مالی واحدهای انتفاعی محسوب شود,بستگی به هدفهای دریافت کنندگان این اطلاعات دارد . هدف از مفهوم سود, آن است که سود باید به مشاهدات دنیای واقعی ارتباط داده شود. سه مفهوم اصلی قابل تفسیر سود عبارتند از : اول – مفهوم نگهداشت سرمایه یا ثروت که از نظر بسیاری از افراد باید اصلی ترین مفهوم سود باشد. زیرا از حمایت نظریه اقتصادی برخوردار است و دوم – مفهوم کارآیی سود که بر طبق آن از سود خالص و عناصرش اغلب به عنوان سنجش کارآیی مدیریت استفاده می شود.(بلکویی,1381) سومین هدف بر اساس ابعاد رفتاری آن ارزیابی می‌شود. یکی از ویژگی های رفتاری توانایی پیش بینی است.  سودهای ویژه چندین دوره ممکن است برای پیش بینی های مرتبط با عملیات آینده یک واحد تجاری در صورتی که سایر عوامل مربوط به درستی در حیطه کنترل قرار داشته باشند, مورد استفاده قرار گیرد. (نوروش,1382) در تحقیقات جدید تحلیلگران مالی و اقتصاد دانان از سود حسابداری به عنوان جایگزین جریان نقد در مدلهای قیمت گذاری استفاده می کنند.(شباهنگ,1383) همچنین سود باید دارای محتوای اطلاعاتی باشد . محتوای اطلاعاتی بدین معنا است که وقوع یک رویداد مانند  اعلان سود در همان زمان بتواند بر قیمت سهام تاثیر گذارد.(واتس و زیمر من,1986)

1-2-2) اهداف گزارشگری سود خالص

اهداف گزارشگری سود خالص عبارتند از

1-استفاده از سود به عنوان معیار کارایی مدیریت

2-    استفاده از ارقام تاریخی سود برای کمک به پیش‌بینی وضع آتی شرکت یا توزیع سود سهام در آینده

3-    استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت

4-    برنامه‌ریزی مدیریت در مورد آینده براساس سود

5-    استفاده سرمایه گذران از سود هر سهم جهت تصمیم‌گیری در مورد خرید سهام شرکت. (شباهنگ1383)

2-2-2) نحوه محاسبه سود

سود ویژه ای که در حساب سود و زیان شرکتها محاسبه می‌گردد الزاما” به همان مبلغ بین سهامداران قابل تقسیم نیست. در تقسیم سود اولویت هایی وجود دارد : اول دولت بابت مالیات, ‌دوم شرکت برای پوشش هزینه‌ها و طرحها و سوم تقسیم سود به سهامداران است. در هر کشوری اقلام صورتحساب سود و زیان باید بر دفاتر قانونی مبتنی باشد و مطابق اصول و رویه‌های پذیرفته شده حسابداری محاسبه شود.(راعی ,1383)

3-2) سود هر سهم اهمیت و کاربردهای آن

سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد , یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف, مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود , تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت سود هر سهم باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش سود هرسهم واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد, ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشا آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقا دهند.(نوروش,1382) در ایران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار, ملزم به ارائه پیش بینی سود هر سهم به بازار می باشند. در حال حاضر اجزای پیش بینی شامل سود عملیاتی, سایر درآمدها و هزینه ها و اطلاعات مقایسه ای نیز ارائه می گردد. مطابق مقررات بورس تهران , شرکت ها باید حداقل 5 بار در سال (قبل از شروع سال مالی, براساس عملکرد 3 ماهه اول, 6 ماهه, 9 ماهه و 12 ماهه) پیش بینی خود را اعلام نمایند. مسئولین بورس بارها نارضایتی خود را از تأخیر در ارائه اطلاعات سود هر سهم, عدم شفافیت پیش بینی ها, تأخیر در اعلام دلایل تعدیل پیش بینی سود هر سهم, غیرواقعی بودن پیش بینی‌های اعلام شده و عدم وجود ابزار مناسب جهت برخورد با این نوع بی انظباطی ها اعلام نموده اند

4-2) سود تقسیمی هرسهم

سود تقسیمی: درآمد خالص در  شرکت سهامی‌که بین سهامداران به نسبت سهام, تقسیم می‌شود, مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می‌شود.        (فرهنگ,1380) برای محاسبه این نسبت,سود تقسیمی‌سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی که در دست سهامداران است تقسیم می شود.( پارسائیان,1374) ودر تعریفی دیگر تقوی (1379 ) سود تقسیمی رااین گونه تعریف می کند,مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب تعداد سهم به وسیله هیئت مدیره مشخص می‌شود , می باشد

ذکر این نکته لازم است که سود تقسیمی معمولا” به توزیع سود نقدی مربوط می‌شود. اگر سود از منابع دیگر غیر از سود جاری باشد به آن واژه توزیع  اطلاق می‌گردد

از تعاریف بالا نتیجه می‌گیریم, که سود سهام, توزیع پول نقد یا سایر دارایی ها بین سهامداران یک شرکت سهامی است. سرمایه گذاران در ارتباط با سود سهام به دو گروه تقسیم می‌شوند گروهی علاقمند به دریافت سود نقدی هستند و گروهی دیگر متمایل به منافع سرمایه‌ای بلند مدت می‌باشند. اتخاذ تصمیم‌در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی‌شامل ارزش بازار سهام به اضافه سود سهام است

هدف سرمایه گذار از خرید سهام  این  است که بازدهی داشته باشد؛ بازدهی شامل درآمد نقدی سالیانه باضافه رشد قیمت در بازار است. سود سهام درصدی از عایدات است که به سهامداران پرداخت می‌شود. پرداخت سود سهام, سود تقسیم نشده را کاهش می‌دهد و بر کل مبلغ تامین مالی داخلی تاثیر می‌گذارد. سود سهام از آن جهت اهمیت دارد  ,که مدیریت می‌تواند با سیاست مطلوبی ارزش شرکت را به حداکثر برساند. تصمیم‌گیری تقسیم سود شامل درصد سود پرداخت شده به سهامداران به شکل نقد, ثبات سود سهام, سهام جایزه, تجزیه سهام و بازخرید سهام است

5-2) سیاستهای متداول تقسیم سود در شرکتها

شرکتهای سهامی‌باید در رابطه با تقسیم سود, ‌سیاست مشخصی را اتخاذ کنند. در تدوین این سیاست عوامل متعددی از جمله سیاستهای مورد استفاده در سایر شرکتهای مشابه باید مورد توجه قرار گیرند  دو جنبه از سیاستهای  حائز اهمیت به شرح زیر است

 1- ثبات سود سهام, به این معنی که ؛آیا پرداخت سود سهام ثابت است یا در دوره‌های مختلف نوسان می‌کند؟

2-    نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت, یعنی متوسط نسبت سود سهام پرداختی به سود خالص در بلند مدت

جنبه‌های (1) و (2), ‌کلاً از یکدیگر متمایز می‌باشند. سود سهام پرداختی, صرفنظر از زیاد یا کم بودن نسبت پرداخت سود سهام , می‌تواند با ثبات یا بی ثبات باشد. در بررسی جنبه‌های دوگانه بالا, لازم است عوامل مؤثر بر تدوین سیاست بهینه توزیع سود سهام  لحاظ گردد تحقیقات  در کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که کدام یک از عوامل مورد توجه از اهمیت بیشتری برخوردار است.( پارسائیان,1374)

1-5-2) ـ ثبات سود سهام

شواهد بدست آمده از تحقیقات گذ شته نشان می‌دهد, که صرفنظر از روش تعیین نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت, ‌نوسانات سود سهام در دوره‌های مختلف ممکن است از هر یک از راهبردهای زیر پیروی کند

الف – نسبت ثابت پرداخت سود سهام, این رهنمود ایجاب می‌کند که نسبت پرداخت سود سهام, یعنی مبلغ سود سهام پرداختی تقسیم بر مبلغ سود خالص, در هر یک از دوره‌های مالی ثابت نگهداشته شود و نتیجه اعمال روش مزبور این است , که سود سهام پرداختی در هر یک از دوره‌های مالی, به تناسب مبلغ سود خالص تغییر می کند

ب – مبلغ ثابت سود سهام, بسیاری از شرکتها در زمینه پرداخت سود هر سهم مبلغ معینی پرداخت می‌کنند و با افزایش سود شرکت به تدریج بر این مبلغ می افزایند , شرکتی که سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس گذارده باشد با اعلان میزان سود تقسیمی هر سهم, پیام مهمی‌را به سهامداران مخابره می‌کند, به ویژه زمانی این امر اتفاق می افتد که میزان سود تقسیمی‌شرکت دستخوش تغییرات چرخه‌های تجاری و نوسانات بازار قرار نگیرد. از آنجا که پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنین نقدینگی کافی است, ‌شرکتی که چنین سیاستی را رعایت می‌کند به سهامداران و گروههای ذینفع این پیام را می‌دهد که از نظر سودآوری و قدرت نقدینگی در وضع بسیار خوبی قرار دارد

ج – مبلغ ثابت سود سهام بعلاوه یک مبلغ اضافی, برخی از شرکتها سیاست تقسیم سود خود را بر این اساس می‌گذارند که سالانه مبلغ معینی به عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزایش سود شرکت بر میزان سود تقسیمی هر سهم بیفزایند. مزیت دادن مبلغی اضافی در این است که شرکت می‌تواند بر حسب ضرورت مبالغ اضافی را قطع کند, بدون اینکه از میزان سود تقسیمی هر سهم بکاهد. یکی از معایب کاربرد چنین روشی در این است که نوعی توقع در سهامداران به وجود می‌آورد و هر سال منتظر دریافت مبالغ بیشتری خواهند بود. اگر این مبالغ اضافی پرداخت نگردد, احیاناٌ قیمت بازار سهام شرکت کاهش می‌یابد. (پارسائیان,1374)

1-1-5-2) مزایای سیاست تقسیم سود با ثبات

در سیاست تقسیم سود با ثبات, شرکت با توجه به ماهیت فعالیت خود و فرصتهای سرمایه‌گذاری جاری وآ تی, میزان سود پرداختی هر سهم را تعیین می‌کند و همراه با افزایش قدرت سود دهی خود, بتدریج مبلغ سود پرداختی هر سهم را افزایش می‌دهد. اعمال این سیاست باعث می‌شود, که سهامداران تا حدودی نسبت به دریافت سود سهام و امکان افزایش آن اطمینان پیدا کنند. تحقیقات در سایر کشورها نشان داده که این سیاست به دلایل زیر متداولترین سیاست تقسیم سود است

الف ) با توجه به بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در سهام, اعمال این سیاست باعث می‌شود که سهامداران نسبت به دریافت قسمتی از بازده سرمایه‌گذاری خود اطمینان بیشتری داشته باشند

ب) اعمال این سیاست باعث می‌شود آن دسته از سهامداران حقیقی یا حقوقی که برای تأمین هزینه‌های خود متکی به درآمد سرمایه گذرای هستند دست به خرید سهام شرکت بزنند

پ) تغییر مبلغ سود پرداختی توسط شرکتهایی که از این سیاست پیروی می‌کنند حاوی اطلاعاتی است که موجب تغییر قیمت سهام می‌شود. سهامداران افزایش مبلغ سود تقسیمی‌را به منزله بهبود وضعیت سودآوری شرکت تلقی خواهند کرد و در نتیجه برای سهام ارزش بیشتری قائل خواهند شد. در کشورهایی که سیستم اطلاع رسانی به سهامداران نارسایی دارد و سهامداران از وضعیت فعلی و آینده شرکت آگاهی کافی ندارند, محتوای اطلاعاتی سود سهام دارای ارزش بسیاری برای سهامداران است و اعلام تغییر سود تقسیمی ‌تأثیر زیادی بر قیمت بازار سهام خواهد داشت. (جهانخانی,1371)

2-5-2)  نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت

جنبه اول سیاست تقسیم سود سهام یعنی ثبات سود سهام در دوره‌های مختلف مورد بحث قرار گرفت. جنبه دوم این سیاست, نسبت پرد ا خت سود سهام در بلند مدت است. واحدهای انتفاعی می‌توانند نسبت مزبور را در سطوح بالا یا پایین و بدون توجه به ثبات آن در دوره‌های مختلف طرح ریزی کنند. اما تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که در عمل, علیرغم ثبات نسبی مبلغ سود سهام پرداختی, نسبت پرداخت سود سهام شرکتهای مختلف به طور چشمگیری متفاوت است. براساس تحقیقات مزبور, شرکتهای بزرگ معمولاٌ نسبت پرداخت سود سهام بالاتری را در مقایسه با شرکتهای کوچکتر و جدید نگهداری می‌کنند

  

6-2) تاثیر  تغییرات سود سهام بر قیمت وبازده سهام

بیشتر مدیران تمایل دارند تا اخبار خوب به سرعت در شرکت انتشار یابد, همانطور که در مورد اخبار بد به کندی عمل می کنند. بنابراین ,طبیعی است که سرمایه گذاران نسبت به اظهارات آنان بدگمان باشند. سیاست و خط مشی تقسیم سود ممکن است مواردی را بیان کند که مدیریت شرکت تمایلی به بیان آ ن ندارد. بنا به دلایلی اگر مدیران تمایل به قطع تقسیم سود نداشته باشند و حتی اگر احساس نمایند که در صورت پرداخت سود بیشتر, شرکت در وضعیت و موقعیت مالی بهتری قرار خواهد گرفت, بهر نحو که ممکن باشد جهت تقسیم سود بیشتر به منابع مالی مختلف متوسل می‌شوند, در غیر این صورت هیچ بعید نیست که تقسیم سود را کاهش و یا حتی آنرا قطع نمایند, به همین دلیل است که تغییرات سود سهام پیام و اطلاعاتی را در مورد اینکه مدیران واقعا” چگونه فکر, برنامه‌ریزی و عمل می‌کنند را در اختیار سهامداران قرار می‌دهد. اطلاعات بندرت از طریق سایر منابع ممکن است به دست آید (ممکن است به پیش‌بینی‌های مدیریت تا حد قابل قبولی بتوان اعتماد نمود, سیاست تقسیم سود بخوبی منعکس کننده و حامل اینگونه اطلاعات است ). بدین جهت اعلام سود گهگاهی منجر به کاهش و گاهی اوقات به افزایش قیمت سهام منجر می‌شود. این تغییرات در صورتی دائمی هستند که شرکت در این مانور تا چه حد خوب و یا بد عمل نماید و می‌توان گفت نتایج آن در تغییرات تقسیم سود منعکس می‌شود

به عبارت دیگر, اگر تغییرات تقسیم سود برای پیش‌بینی وضعیت شرکت کافی و کامل نباشد, هر تغییری که در قیمت سهام رخ دهد, کاملاٌ موقت و عادی است. اما اگر شرکت تقسیم سود را به دلایل موجهی از جمله عدم پرداخت مالیات اضافی حذف کند, ممکن است ابتدا قیمت سهام کاهش یابد سپس به همان سطحی برمی‌گردد که در موقعیت قبل از تقسیم سود بوده و چه بسا بالاتر از آن نیز برود , ‌در مواردی که مدیریت ممکن است نتواند به رشد شرکت جامعه عمل بپوشاند, لذا در کوتاهترین مدت سود بیشتری تقسیم و منافع بلند مدت سهامداران را به مخاطره می اندازد, شاید همین موضوع است که شرکتها سود کمتری را تقسیم و منافع بیشتری را به سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت که تغییرات تقسیم سود اطلاعات زیادی در باره شرکت ارائه می‌دهد, ‌بخصوص در کشورهائی که سیستم اطلاع رسانی به سهامداران دارای نارسائیها و نقاط ضعف بوده و سهامداران از وضعیت فعلی و آینده شرکت به دلایلی آگاهی کافی ندارند محتوای اطلاعاتی سود سهام دارای ارزش زیادی برای آنان می‌باشد  و احتمالا” اعلام تغییر سود تقسیمی ‌تأثیر زیادی بر قیمت بازار سهام خواهد داشت. (شاهمرادی,1380)

7-2)محدودیت‌ها ی مؤثر بر تقسیم سود و عوامل کنترل کننده آن

تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود سهام به سهامداران خیلی هم آسان نیست ؛ عوامل مختلفی در این تصیم گیری تأثیر دارند, به عبارت دیگر محدودیت‌ها و عوامل کنترل کننده در تعیین مبلغ سود پرداختی نقش مهمی‌دارند. اهم عوامل مؤثر بر تقسیم سود عبارتند از

1ـ محدودیت قانونی

هنگام تصمیم‌گیری مدیریت در مورد تقسیم سود بایستی تعهدات قانونی را در نظر داشته باشد در اغلب کشورها پرداخت سود از محل سرمایه اسمی ممنوع شده است. هدف از این محدودیت تأمین سرمایه کافی برای پاسخگویی به دعاوی بستانکاران است. وقتی شرکت نتواند بموقع بدهی هایش را بازپرداخت نماید, قانون, شرکت را از پرداخت سود نقدی منع می‌کند بعلاوه بستانکاران می‌توانند شرکت را بخاطر پرداخت سودهای واهی مورد تعقیب قانونی قرار دهند

محدودیت قانونی سود سهام در قانون تجارت ایران

طبق ماده 240 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347, مجمع عمومی ‌پس از تصویب حسابهای سال مالی و احراز اینکه سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی می‌شود و طبق ماده 258 همان قانون برای مدیریت شرکت که منافع موهوم را بین سهامداران تقسیم کرده باشد حبس تأدیبی از یکسال تا سه سال مقرر شده است

در ماده 239 آمده است ؛ سود قابل تقسیم عبارتست از: سود خالص سال مالی شرکت منهای زیانهای سالهای قبلی و اندوخته قانونی مذکور در ماده 238 و سایر اندوخته‌های اختیاری بعلاوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده است. بنابراین سه عامل در این ماده تقسیم سود را محدود می‌کند

1-    زیانهای سنوات قبل ( گذشته )  2- اندوخته قانونی ( حال )  3- اندوخته‌های اختیاری ( آینده )

پس از کسر این موارد بقیه سود را می‌توان تقسیم کرد, به موجب ماده 90 همان قانون در صورتی که شرکت سود داشته باشد باید حداقل 10 درصد آن را بین صاحبان سهام تقسیم کند

2ـ وضعیت نقدینگی

گاهی با وجود آنکه شرکت سودآور است, اما بخاطر ضعف در وصول بموقع مطالبات ممکن است وضعیت نقدینگی مطلوبی نداشته باشد. از آنجایی که سود سهام مبین یک جریان خروجی است هر چه موقعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد, توانایی آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. وضعیت نقدینگی شرکت بستگی به ساختار سرمایه آن دارد. شرکت ممکن است به علت اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری و توسعه از نقدینگی برخوردار نباشد لذا هنگام تقسیم سود باید به محدودیت زمانی پرداخت آن نیز توجه گردد. ]این مدت محدود طبق ماده 240 قانون تجارت ایران 8 ماه است [

برای اینکه شرکت بموقع بتواند تعهدات مربوط به سود سهام و یا سایر تعهدات را پرداخت نماید بایستی از صورت جریانات ورودی و خروجی استفاده نماید و در صورتیکه در صورت فوق وجوه لازم برای پرداخت سود پیش‌بینی شود, هنگام اعلام سود مشکلی برای پرداخت به وجود نخواهد آمد

3ـ محدودیت‌های قرار داد وام

محدودیت‌های قرارداد وام به دو صورت در تصمیم‌مدیران برای پیشنهاد تقسیم سود مؤثر است

الف – رعایت نسبتهای مالی مندرج در قراردادهای وام

ب- الزام به بازپرداخت اقساط وامها در سررسیدهای مقرر

در قراردادهای وام, وام دهنده بخاطر تضمین بازگشت وام رعایت مواردی را برای وام گیرنده اجباری می‌نماید؛ برای مثال, تقسیم سود بدون موافقت وام دهنده مجاز نمی‌باشد یا وقتی که اوراق قرضه منتشر شده باشد در صورتی که نسبت جاری, پوشش بهره, با سایر نسبت‌ها پایین تر از سطوح معین باشد شرکت اجازه پرداخت سود سهام را نداشته باشد. در برخی از قراردادها ممکن است مستلزم آن باشد که مقدار سود سهام پرداخت شده محدود به درصدی از درآمد شود. از طرفی بازپرداخت اقساط وامها در نقدینگی بسیار مؤثر است بازپرداخت این اقساط مستلزم برنامه ریزیهای اساسی نقدینگی است. معمولا" یکی از منابع تأمین پرداخت اقساط, سود نقدی شرکت است و چنانچه قسمت عمده سود بین سهامداران تقسیم گردد, ممکن است شرکت در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه شود مگر اینکه از سایر منابع بازپرداخت اقساط وام را تأمین کرده باشد

4ـ دسترسی شرکت به بازارهای پول و سرمایه

تا مین مالی از شقوق مختلف امکان پذیر است که عبارتند: از صدور سهام جدید, استفاده از وام و همچنین تأمین مالی از طریق منابع داخلی ( سود انباشته و اندوخته‌ها ) هر کدام از این روشها مستلزم هزینه است. در صورتیکه مدیریت شرکت به این نتیجه برسد که تا مین مالی از طریق سود شرکت مسلتزم هزینه کمتری است ,معمولا" سود بین سهامداران تقسیم نمی‌شود. سود در صورتی پرداخت می‌شود که شرکت به سایر بازارهای سرمایه با هزینه کمتر دسترسی داشته باشد. مهمترین این بازارها بدهی است که در کشورهای جهان سوم بدلیل پایین بودن نرخ بهره از آن استفاده می‌شود

در ایران به خاطر پایین بودن هزینه تأمین مالی از طریق منابع داخلی, بیشتر از این روش استفاده می‌شود. معمولا" سهام جدید صادر نمی‌شود و اگر افزایش سرمایه ای باشد از محل بدهی بابت سود سهام یا از محل اندوخته‌ها می‌باشد  و مدیران کمتر به ساختار سرمایه و بافت آن توجه دارند

5ـ توجه به سیاستهای رشد و توسعه شرکت

توسعه و رشد شرکت مستلزم سرمایه‌گذاری است , سرمایه‌گذاری نیازمند تا مین مالی است و تأمین مالی یا از طریق کاهش دارایی ها یا از طریق وام و افزایش بدهی ها یا از محل صدور سهام جدید و یا از محل سود شرکت است. هر کدام از روشها مستلزم هزینه است, اگر ارزانترین منبع مالی برای شرکت سود باشد, ‌شرکت نمی‌تواند برای همیشه سود را تقسیم نکند, شرکت بایستی ساختار مالی خود را تنظیم نماید. ثبات درآمدها و سودآوری از مهمترین مواردی هستند که بر تقسیم سود تاثیر می‌گذارند. تقسیم سود, سودآوری آتی, سرمایه گذاریها و رشد و توسعه روابط متقابل دارند و هر کدام از این عوامل بر دیگری تا ثیر می‌گذارد

6ـ تا ثیر آثار مالیاتی تقسیم سود بر آینده شرکت

یکی از موارد تشکیل سرمایه و سرمایه‌گذاری از محل سود شرکتهاست. دولتها برای تشویق سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری بیشتر, معافیت هایی را برای سرمایه گذاریهایی که از محل سود شرکتها انجام می‌شود در نظر می‌گیرند و یا به عبارت دیگر, چنانچه سودهای حاصله در امر سرمایه‌گذاری مجدد در شرکتها بکار گرفته شود آن را از مالیات سود معاف می‌دارند. در مواردی که شرکتها از امتیازات مالیاتی برخوردار باشند ترجیح می‌دهند که سود کمتری را تقسیم نمایند و بر عکس در مواردی که شرکتها از امتیازات مالیاتی برخوردار نباشند با تقسیم سود بیشتر سهامداران را به پراکندگی سرمایه گذاریهای خود تشویق می‌نمایند

7ـ وضعیت درآمدی سهامداران

[1] – ProprictaryTheory

[2] – Entity Theory

[3] – Enterprise Theory

[4] -Risidual Equity Theory

[5] – Fund Theory

 

لینک کمکی