فایل word مقاله آزادي اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاله آزادي اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله آزادي اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله آزادي اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

مقدمه  
اصل دوازدهم  
اصل سیزدهم  
اصل چهاردهم  
اصل بیست و سوم  
اصل بیست و ششم  
آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
دیدگاه اسلام در مورد آزادی عقیده و بیان  
1-ترغیب به تفکر و آزاد اندیشی  
2 ـ آزادی عقیده و نفی اکراه در دین  
3- بسط اسلام و تثبیت قدرت حکومت اسلامی  
آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  
اصول مذکور عبارتند از:  
1- اصل دوازدهم  
2- اصل سیزدهم  
3- اصل چهاردهم  
4- اصل بیست و سوم  
5- اصل بیست و ششم  
آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر حقوق بشر  
حق آزادی مذهب یا عقیده در نظام بین المللی حقوق بشر و گفتگوی ادیان  
مقایسه ای میان نظریه اسلام و مبانی اعلامیه های معاصر درباره حقوق بشر  
نتیجه:  
آزادی بیان:  
منابع:  

مقدمه

یکی از آزادی ها که از نوع آزادی اجتماعی شمرده می شود, به اصطلاح امروزی آزادی عقیده وتفکر است.انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی هیچ گونه مانع و سدی برای پیشروی و جولان و پرورش هیچ یک از استعدادهای او وجود نداشته باشد.از جمله مقدس ترین استعدادهائی که در بشر وجود داشته و شدیدا نیازمند به آزادی است

تفکر وعقیده می باشد.بلکه باید گفت مهم ترین قسمتی که از انسان لازم است پرورش پیدا کند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در برابر تفکر می باشد.لذا انسان نیازمند به آزادی در تفکر می باشد.امروزه نیز می بینیم موضوع بسیار مهمی که در جهان بشریت مطرح می باشد, مسأله آزادی عقیده است

خصوصا بعد از انتشار اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مقدمه این اعلامیه چنین آمده است.(بالاترین آرمان بشری عبارت است از ظهور دنیائی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند.) البته در اینجا عقیده اعم است از عقیده اجتماعی, سیاسی و مذهبی.بنابراین بزرگترین آرزوی بشر این است که جهانی آزاد ایجاد گردد تا در آن بیان عقیده از ناحیه هر کس آزاد و انتخاب عقیده برای همگان نیز آزاد باشد

در همین رابطه در ماده 19 اعلامیه حقوق جهانی بشر چنین آمده است

(هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد.در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.)در این مقاله سعی شده است هر چند به صورت اختصار در مورد نقش این مسأله مهم که از آرمان های جامعه بشری به شمار آمده است و بحث با توجه به این که موضوع مقاله نقش آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد, محور بحث در اطراف اصول مندرج در قانون اساسی مزبور در رابطه با آزادی عقیده و مذهب دور می زند

اصول مذکور عبارتند از

اصل دوازدهم

(دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این دین الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی, شافعی, مالکی و حنبلی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی واحوال شخصیه (ازدواج, طلاق, ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این ادیان مذاهب اکثریت داشته باشند, مقررات محلی در حدود و اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود, با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.)

اصل سیزدهم

(ایرانیان زرتشتی, کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند.)

اصل چهاردهم

(بحکم آیه شریفه لاینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین) دولت جمهوری اسلامی ایران ومسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه وقسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند, این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند

اصل بیست و سوم

(فتیش عقاید ممنوع است و هیچ یک را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.)

اصل بیست و ششم

(حزاب, جمعیت ها, انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند, مشروط به اینکه اصول واستقلال, آزادی, وحدت ملی, موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت

آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به اصول کلی مندرج در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خصوصا اصل چهارم که نظام جمهوری اسلامی ایران را بر پایه و مبانی اسلامی استوار می داند مقرر می دارد که (کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی, مالی, اقتصادی, اداری, فرهنگی, نظامی, سیاسی, و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.این اصل بر اطلاق یا عمومی همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.) لذا بر آن هستیم که این موضوع را از دیدگاه اسلامی مورد بحث وبررسی قرار دهیم که از نقطه نظر اسلامی آزادی فکر و عقیده چه نقش و جایگاهی در جامعه بشری دارا می باشد ودر این رابطه اصول مربوطه موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد بررسی قرار خواهدگرفت

ابتدا میان فکر وآنچه که امروزه غالبا تحت عنوان عقیده نامیده می شود قائل به فرق شویم.چرا که تفکر در انسان قوه ای است ناشی از داشتن عقل.یعنی به لحاظ اینکه انسان یک موجود عاقلی می باشد, قدرت تفکر را هم دارد.انسان به واسطه تفکری که در مسائل می کند حقایق را تا حدودی که برایش مقدور است کشف می کند.اعم از اینکه تفکرش به اصطلاح استدلالی واستنتاجی و عقلی باشد یا تفکر تجربی.خداوند متعال چنین نیروئی را به انسان داده است که به وسیله عقل تفکر کند.یعنی مجهولات را به معلومات تبدیل نماید.انسان در بدو تولد جاهل است.(1) این انسان جاهل وظیفه دارد به وسیله فکر وتعلم جهل خود را تبدیل به علم نماید.اسلام و هیچ ایده دیگری نمی تواند چنین ادعا کند که انسان حق تفکر ندارد.بلکه این یک عملی است لازم و واجب که لازمه حیات بشری است و بشر بدون تفکر موجودیتی نمی تواند داشته باشد

اسلام در مقوله تفکر نه تنها به آن بهأ داده است بلکه آن را یکی از واجبات می داند.تفکر از دیدگاه اسلام یک عبادت است.ما در هیچ کتاب مذهبی و غیر مذهبی نمی یابیم که به اندازه قرآن, کتاب اسلامی مسلمین بشر را به سوی تفکر سوق داده باشد.در این کتاب شریف به صورت مداوم بشر در ابعاد گوناگون توصیه به تفکر شده است.همین طور در کتب روایی و حدیث نیز ائمه معصومین علیهم السلام روایات زیادی وجود دارد که در آنها توصیه به تفکر شده است.(2)گذشته از اینها در اسلام اصلی است راجع به اصول دین که وجه امتیاز اسلام با سایر ادیان می باشد.اسلام می گوید اصول عقاید را جز از این طریق تفکر و اجتهاد فکری نمی توان به دست آورد


دیدگاه اسلام در مورد آزادی عقیده و بیان

در مورد آزادی عقیده جان استوارت میل در رساله مشهور خود ( درباره آزادی ) می گوید : ( ;منطقه مناسب آزادی بشری در درجه اول شامل قلمرو هشیار ضمیر اوست و در این منطقه است که وجدان انسانی به جامع ترین معنای آن باید آزاد باشد .آزادی افکار و امیال , آزادی مطلق عقاید و احساسات ضروری است .آزادی بیان و نشر عقاید ممکن است در وهله اول مشمول اصل دیگری به نظر برسد , چونکه گفتن و پخش کردن عقیده متعلق به آن قسمت از رفتار فرد است که به دیگران مربوطه می شود , اما از آنجائیکه بیان و نشر اندیشه تقریبا” بهمان اندازه مهم است که خود آن اندیشه و تا حد زیادی روی همان دلایلی استوار است که آزادی اندیشه , در عمل نمی شود آن را از بحث اندیشه جدا کرد)

اعلامیه جهانی حقوق بشر , آزادی عقیده و بیان را در زمره حقوق اساسی بشر که همه ملتها باید به آن احترام بگذارند قلمداد کرده و ماده 19 آن اعلام میدارد : ( هر فردی حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان را دارد و این حق متضمن آن است که او بتواند اطلاعات و افکار را بدون ملاحظات مرزی و با هر وسیله بیان که باشد جستجو کند , بدست آورد و نشر دهد .) و طبعا” آزادی عقیده دینی و مذهبی نیز بسیار مورد بحث قرار گرفته و تضمین آزاد بودن انسان برای اتخاذ هر نوع عقیده مذهبی و احترام به عقاید مذهبی افراد هرچه باشد شدیدا” مورد حمایت قرار گرفته است .بگونه ای که ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه مقرر می دارد: (هرکس حق برخورداری از آزادی اندیشه , وجدان و مذهب را دارد .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا اعتقاد , و نیز متضمن آن است که آدمی بتواند مذهب یا اعتقادش را ـ منفردا” یا مجتمعا” آشکارا یا نهانی ـ از طرق تعلیمات , رسوم و شعائر مذهبی و اجرای مناسک دینی آزادانه ابراز دارد)

بنابراین از نقطه نظر اعلامیه حقوق بشر هر فرد به عنوان یک انسان حق دارد هر نوع عقیده مذهبی و دینی را داشته باشد و یا انتخاب کند , اعتقاد مذهبی یک امر شخصی و فردی است و هیچکس و به خصوص دستگاه حاکم حق ندارد کسی را به خاطر داشتن مذهب خاص مواخذه کند و یا او را وادار به گرایش به مذهب خاصی بنماید .به تعبیر دادگاه عالی آمریکا : ( روابط انسان با آفریدگارش به دولت ارتباط ندارد .حق گرایش به مذهب مورد انتخاب شخص , متضمن این امر است که فرد در مقابل هیچکس به لحاظ عقیده مذهبیش بازخواست نشود

قانون , هیج موضوعی را به عنوان بدعت و الحاد تلقی نمی کند و هیچ اصل کهنی را حمایت نمی نماید و هیچ فرقه ای را خلاف مذهب نمی داند)

حال با توجه به آنچه گفته شد باید به بینیم دیدگاه اسلام در این زمینه چیست ؟ و آزادی عقیده دینی و بیان آن برای انسان در دید اسلام از چه مفهومی برخوردار است ؟

1-ترغیب به تفکر و آزاد اندیشی

لینک کمکی