فایل word مقاله رابطه علم و دين با تکيه بر ديدگاه شهيد مطهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاله رابطه علم و دين با تکيه بر ديدگاه شهيد مطهري دارای 36 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله رابطه علم و دين با تکيه بر ديدگاه شهيد مطهري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله رابطه علم و دين با تکيه بر ديدگاه شهيد مطهري

مقدمه  
چکیده  
چیستی دین  
چیستی علم  
نسبت های ممکن میان علم و دین  
1 تعارض (Conflict) علم و دین  
1-1 اقسام تعارض علم و دین  
1-2 گونه های مختلف تعارض میان علم و دین  
2 تفارق (Separation) علم و دین  
3 تعاضد (Co-operation) علم و دین  
یادداشت ها:  

چیستی دین

دین در لغت به معانی مختلف, از جمله به معنای عبادت , انقیاد, خضوع , فرمانبرداری, اطاعت, تسلیم, جزا و مکافات, شریعت, ملک, اسلام , توحید, ورع, حکم و سیره, عادت و شأن, ذلت, قهر و غلبه و استعلا , رفعت و سلطان, حساب, معصیت, رسم و قانون, آمده است.1 کلمه (دین) با شکل های مختلف , 92 بار در قرآن کریم آمده که غالباً به معنی توحید و یگانگی , حکم, اطاعت , جزا و پاداش, حسابرسی, عادت و شریعت است

دین در اصطلاح نیز تعاریف گوناگونی دارد؛ چه آنکه دین از مفاهیم ماهوی نیست تا بتوان تعریفی حقیقی از آن ارائه کرد. استاد مطهری با بیان سه جهان بینی علمی , فلسفی و دینی در تفسیر انسان از جهان, دین و مذهب را به یک معنا گرفته و در باب محتوای دین و چیستی آن , از جهان بینی شروع می کند. وی جهان بینی را ( شناخت) ؛ یعنی نوعی بینش عمیق درباره جهان که حیوانات فاقد آنند, دانسته و انسان را بر خلاف حیوانات که فقط جهان را احساس می کنند صاحب توانایی تفسیر جهان می داند و معتقد است همه دین ها , آیین ها و مکتب ها و فلسفه های اجتماعی , به یک نوع جهان بینی متکی بوده, به گونه ای که بایدها و نبایدها را تعیین می کند و مسؤولیت هایی را به وجود می آورد. پس جهان بینی زیرساز و تکیه گاه فکری مکتب به شمار می رود3 و جهان بینی مذهبی شامل جهان بینی علمی و فلسفی است , مضاف بر اینکه از قداست(احترام معنوی و حرمت) نیز برخوردار است

باید پذیرفت که تعریف دین اگر ممتنع نباشد, دشوار است؛ زیرا دین پدیده ای پیچیده و برخوردار از ابعاد متنوع است. از این رو می توان با رویکردهای مختلف پدیدارشناسانه (Phenomenological), روان شناسانه(Psychological), جامعه شناسانه (Sociological), طبیعت گرایانه (Nat uralistic)و …دین را تعریف کرد. اما همگی این تعاریف یا شامل اغیارند یا جامع افراد نیستند یا یکسونگرانه اند و یا با خوش بینی و بد بینی آمیخته اند. (جان هیک) می گوید: همه این تعاریف به نوعی (برساخته) اند؛ یعنی ابتدا در نظر می گیرند که این اصطلاح چه معنایی باید داشته باشد, سپس همان را به صورت یک تعریف بر آن بار می کنند.5 حاصل آنکه, در برخورد با اینگونه مفاهیم انتزاعی تنها باید مراد خود را از آن بیان کرد. مراد از (دین) در این نوشتار, مجموعه معارف برآمده از گزاره های دینی و مذهبی است. منظور از گزاره های دینی و مذهبی همان معارف و حقایق منزل از طریق وحی است که از راه کتاب و سنت به ما رسیده و شامل جهان بینی , هستی شناسی, عقاید, احکام, اخلاق و امثال آن می شود

چیستی علم

کلمه (علم) به معانی متفاوتی به کار برده می شود. گاهی ( علم) را به معنای مطلق دانایی, دانش و معرفت به کار می برند. به این معنا, علم مجموع یافته های آدمی درباره خود و جهان اطراف اوست که شامل (علوم مفهومی) و (علوم گزاره ای) اعم از حقیقی و اعتباری می شود. مطابق این معنا, اخلاق, دین, عرفان, تاریخ, سیاست, نجوم, فقه, بلاغت و لغت , همه علم اند. در اینجا علم معادل Knowledge است و در برابر ( جهل ) قرار می گیرد. در این کاربرد, علوم عملی و نظری, حضوری و حصولی همه به طور یکسان علم خوانده می شوند. به نمودار زیر توجه شود

حضوری

علم تصور

حصولی اعتباری

تصدیق متا فیزیکال

حقیقی علمی

غیر متافیزیکال

غیر علمی

گاهی نیز (علم) به دانش و معرفت خاصی اطلاق می شود که از تجربه حسی (مستقیم یا غیر مستقیم) به دست می آید. در اینجا علم معادل Science است و در برابر دانستنی هایی به کار می رود که از آزمون حسی بهره نمی جویند. پوزیتیویست ها دانش بشری قابل اعتماد را منحصر به قضایای تجربی کردند و گفتند بدون آگاهی تجربی هیچ آگاهی دیگری نمی توان داشت. در چنین صورتی علم , توصیف واقعیت است که به نحو جزئی به توصیف چگونگی (هستی)ها می پردازد.6 بعدها این تعریف مورد انتقاد قرار می گیرد تا اینکه (تامس کوهن) در کتاب (ساختار انقلابهای علمی) تنها به این اشاره می کند که می توان علم را (مجموعه ای از واقعیت ها و نظریه ها ) تصور کرد. در این میان , بیش از هر چیز (روش) دارای اهمیت است؛ زیرا خود واقعیت که علم نیست و نظریه ها می توانند در مراحلی حتی ضد علمی تلقی شوند. سپس ضرورتاً زمانی می توان چیزی را علمی دانست که با روش علمی به دست آید.7 به هر حال با این تعریف , (علم) مساوی (روش علمی) دانسته می شود

در معرفت شناسی معمولاً علم را مترادف با (معرفت) به کار می برند و آن را به ( باور صادق موجه) تعریف می کنند. در این تعریف , سه عنصر باور(belief) , صدق (tr uth)و توجیه(j ustification) نهفته است. اگر به گزاره ای مانند ( الف ب است) عقد القلب پیدا کنیم به گونه ای که نسبت به آن آرامش و طمأنینه داشته باشیم, گفته می شود که ما نسبت به آن گزاره باور داریم. (معرفت) به باوری گفته می شود که اولاً مطابق با واقع (صادق ) باشد و ثانیاً برای مطابقتش با واقع دلیلی اقامه شده باشد. به نمودار زیر توجه کنید: گاهی برای مطابقتش با واقع دلیل داریم معرفت

گاهی مطابق با واقع (صادق) است

باور گاهی برای مطابقتش باواقع دلیل نداریم حدس صائب

گاهی مطابق با واقع نیست جهل مرکب

گاهی علم به معنای (یقین) در مقابل شک , وهم و ظن به کار می رود و آن عبارت است از اذعان به مضمون یک گزاره توأم با اعتقاد جازم. کاربرد این معنا غالباً در میان اصولیین و فقها رواج دارد

مراد ما از (علم) , مجموعه معارفی است که انسان از طرق عادی کسب معرفت به دست می آورد. مقصود از طرق عادی آن است که تمام انسانها می توانند تمام این راه ها و روش ها را برای کسب شناخت به کار گیرند. پس برای کسب علم و معرفت دو راه وجود دارد: 1 راه متعارف و همگانی 2 راه غیر متعارف که همگانی نیست؛ مثل وحی و الهام که به گروه برگزیده ای از انسانها اختصاص دارد. با این بیان, علوم روانشناختی (علوم غریبه) خارج می شود؛ چه آنکه راه کسب این دانش ها , متعارف و همگانی نیست

نخستین طبقه بندی فراگیر علوم ,تقسیم بندی ارسطو بود که در میان مسلمانان به تقسیم بندی مسدس مشهور است. با ملاحظه عدم کفایت طبقه بندی موضوعی ارسطو, ملاک غایت مطرح شد و علومی مانند منطق و کلام, با این ملاک تعریف شدند. در سال 1638 (رنه دکارت) با اعلام اینکه منطق صوری قدیم دانشمندی را در انجام هیچ گونه کشفی یاری نکرده و سهمی در جنبش های فکری و علمی نداشته است, با اثر گرانبهایش (گفتار در روش) راههای نوینی را جهت تحقیق و روش درست راه بردن عقل و وصول به حقیقت نشان داد. دکارت ملاک روش را در تقسیم بندی علوم مطرح کرد. (روش) عبارت است از مجموع طرقی که برای کشف حقیقت یا اثبات آن به کار می رود. این روش ها عبارتند از

الف) روش حسی تجربی؛ دانش هایی که داوری8 آنها با روش تجربی امکانپذیر است , دو دسته اند: 1 علوم تجربی طبیعی؛ مانند زیست شناسی, گیاه شناسی, جانورشناسی, فیزیک و شیمی 2 علوم تجربی انسانی؛ مانند روانشناسی تجربی, حامعه شناسی و اقتصاد

ب ) روش عقلی استدلالی؛ که در علومی مثل فلسفه, منطق, ریاضیات, فلسفه اخلاق و … به کار می رود. این علوم به روش عقلی داوری می شوند

ج) روش نقلی تاریخی ؛ چنانکه در علم تاریخ, رجال و جغرافیای تاریخی رد یا اثبات مطلب از طریق نقل امکانپذیر است

د) روش کشفی شهودی؛ که خاص شاخه های متعدد عرفان و بخشی از روان شناسی می شود

با دقت نظر می توان راه سوم و چهارم را به راه حس تحویل کرد؛ زیرا سلسله نقل نمی تواند تا بی نهایت پیش برود و بالاخره به کسی که از طریق حس و تجربه معرفت پیدا کرده, منتهی می شود. راه و روش کشف و شهود هم به حس بر می گردد, با این تفاوت که راه کشف به حس باطن و راه نقل به حس ظاهر بر می گردد

نسبت های ممکن میان علم و دین

مشکل ورود به بحث ارتباط میان علم و دین, ناشی از عدم ایضاح دو لفظ (دین) و (علم) است. حال که مراد خود را از دو مفهوم علم و دین بیان کردیم, می توان از نسبت های ممکن میان علم و دین سخن به میان آورد

اهمیت روابط و مناسبات میان علم و دین تا جایی است که حیات بشریت بر اساس آن شکل خواهد گرفت. (آلفرد نورث وایتهد) در این زمینه می گوید: (هرگاه ملاحظه کنیم که دین و علم (برای بشر) به چه کار می آیند , گزاف نیست اگر بگوییم سیر آینده تاریخ در گرو تصمیم نسل حاضر درباره چند و چون روابط و مناسبات فیمابین علم و دین است).9 بنابراین, حیات بشریت بر اساس فرض تعارض و رقابت علم و دین شکلی خواهد یافت و بر مبنای تعاضد و یا تفارق علم و دین صورت دیگری می یابد

اگر از اندکی وسعت نظر و شامه درک تاریخ تفکر بهره مند باشیم و به مقتضای عقل , کلاف اندیشه را تا واپسین گره بگشاییم, در می یابیم که مسأله علم و دین در تعارض علم و دین محدود و محصور نمی شود. گاهی تاریخ تعاملات میان علم و دین به عنوان کارزاری میان دو نیروی رقیب نیروی گسترده عقل بشری از یک سو و ایمان دینی از سوی دیگر توصیف می شود که با ملاحظه حوادث در تاریخ تعاملات میان علم ودین می توان عدم کفایت این دیدگاه کلیشه ای و نامناسب را نشان داد.10 در ذیل به نسبت های ممکن میان علم و دین اشاره می کنیم

1 تعارض (Conflict) علم و دین

مراد از تعارض علم و دین, تعارض دو امر خارجی (طبیعت و وحی) نیست؛ زیرا وحی کلام خداست و طبیعت فعل اوست و تعارض میان کلام خدا و فعل او محال است . بلکه مراد از تعارض, تعارض درک انسان از طبیعت (معرفت علمی) و فهم او از دین (معرفت دینی) است. در صورت تعارض میان این دو معرفت, نمی توان هر دو را صادق دانست, چون دو امر متناقض از یک چیز در یک زمان وجود ندارد. بنابر این منظور از تعارض, ناسازگاری در صدق است, به طوری که صدق یکی موجب کذب دیگری شود

1-1 اقسام تعارض علم و دین

الف) تعارض واقعی علم و دین: این قسم از تعارض بدین معناست که ذات علم با گوهر دین ناسازگار است, به گونه ای که علم و دین در کنار هم جمع نمی شوند

ب) تعارض ظاهری علم و دین: این تعارض بدین معناست که اگر چه گوهر علم و دین تعارض واقعی و حقیقی ندارند, اما گاهی ظواهر دینی با نظریات علمی متعارض به نظر می رسد؛ زیرا بعضی از دانشمندان علوم تجربی, نظریه های اثبات نشده علمی را قطعی انگاشته, با ملاحظه ناسازگاری میان یک نظریه علمی و دین, علم و دین را متعارض می پندارند. از طرف دیگر , بعضی مفسران یا متکلمان دینی, در فهم مطالب دین خطا می کنند و با صحیح انگاشتن فهم خود, با ملاحظه ناسازگاری آن با نظریات علوم تجربی, علم و دین را متعارض می بینند

از نظر استاد مطهری علم به خودی خود و فی حد ذاته معارض با دین نیست چرا که تکون علم بر این نبوده تا مسایل ماورا را منسوخ کند. به اعتقاد وی دو دلیل عمده در مغرب زمین موجب شد که علم با دین در تعارض افتد. یک دلیل این بود که علم در بستری شکوفا شد که ریشه در ایمان زدایی داشت. از قرن شانزدهم میلادی با تجدید حیات فکری و اجتماعی مغرب زمین, علم و دانش بشری گسترش روزافزون یافت و از اقبال عمومی برخوردار شد. در چنین شرایطی اعتقاد به سکولاریسم رواج تام یافت, به این معنا که حوزه دین تنها منحصر در دو ارتباط انسان با خدا و ارتباط انسان با خودش تلقی شد و دو ارتباط دیگر؛ یعنی ارتباط انسان با طبیعت و ارتباط انسان با انسانهای دیگر, مغفول افتاد. با این نگرش, دین که در قرون وسطی حاکمیت مطلق داشت و بر همه ارکان زندگی و حیات اجتماعی حاکم بود, به انفعال و انزوا و عقب نشینی تن داد و به محدوده نفوذ مذهبی خود؛ یعنی کلیسا بسنده کرد. متعاقب این امر تمام نهادهای اصلی و فرعی جامعه غربی, غیر مدهبی شد. از نظر استاد مطهری, در این دوره انسان عصر نو علم را حلال همه مشکلات تلقی می کند. 11 با چنین بینشی عالم و آدم از جوهره آسمانی و موجودیت الهی فروهشته می شود و عقل ناسوتی طریق سلوک در عالم ماورای طبیعت را به روی آدمیان می بندد و توانایی شناخت حقایق متعالی و قدسی را قبض می کند و افق دید انسان را با تأمل در طبیعت و محیط زیست و توسعه اقتصادی و گسترش نهادهای اجتماعی و سیاسی بسط می دهد

دلیل دوم جدایی فلسفه از علم و ساختن فلسفه ای جدید مبتنی بر علوم تجربی است که مکتب پوزیتیویسم شاخص آن است

گروهی از دانشمندان و فیلسوفان از جمله (اگوست کنت) و (برتراند راسل) معتقدند که میان ذهنیت های دینی و علمی, تعارض بنیادین وجود دارد, به طوری که با طرح دین, علم طرد شده و با طرح علم, دین مطرود می شود

تعارض میان علم و دین وقتی ممکن است که به نحوی موضوعات یا غایات یا روشهای آن دو, تا حد بسیار زیادی یکسان تصور شود. در این صورت است که علم و دین به عنوان دو نیروی رقیب به صحنه می آیند. بر اساس دیدگاه تعارض, دین و علم به خاطر ادعاهای مشترک, دارای تعارض های اساسی بوده که سازش بین این دو تقریباً مشکل می نماید. از این رو, تبیین های علمی مکرراً حساسیت های مذهبی را به چالش فراخوانده و این ستیز غالباً با پیروزی علم پایان یافته است. راسل در کتاب ( علم و مذهب) می گوید: (بین علم و مذهب یک اختلاف دامنه داری تا این سالهای اخیر وجود داشت, تا آنکه علم به نحو لایتغیری پیروز شد).12 به عنوان مثال کیهان شناسی ای که به نام دین بنا شده بود, مجبور شد با نظریه های معقول تر ناشی از علم, عقب نشینی کند. (آندرو وایت) (Andrew Dichson White) در کتاب (تاریخ کارزار علم و الهیات در عالم مسیحیت) چگونگی عقب نشینی اصحاب کلیسا را در برابر یافته ها و پیشرفت های علمی در سه گام نشان داده است. در این برخوردها کلیسا ابتدا در برابر یک فکر علمی, جبهه مخالفت می گرفت و آن را محکوم می کرد. در این گام اصحاب کلیسا نظر خود را حق مسلم و مطلق می پنداشتند. مرحله دوم زمانی بود که نظریه علمی با وجود مؤیداتی از عالم خارج, جای خود را باز می کرد و کلیسا ناگزیر با ارائه تفسیری مجدد از انجیل , راه آشتی را باز می کرد و وانمود می ساخت که اختلاف مهمی در کار نیست. در گام سوم وقتی آن فکر علمی کاملاً تثبیت شده بود. کلیسا مدعی می شد که آن کشف علمی هم قبلاً در کتاب مقدس بیان شده است

1-2 گونه های مختلف تعارض میان علم و دین

لینک کمکی